• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022

Bases xerais e específicas (BOP 09.12.2022)

ARQUITECTO TÉCNICO

Lista definitiva de admitidos (BOP 14.02.2023)

Acta valoración méritos (10.03.2023)

TRABALLADOR SOCIAL

Lista provisional admitidos e excluídos (BOP 10.02.2023)

Corrección de erro da lista provisional de admitidos e excluídos (BOP 17.02.2023)

Lista definitiva e nomeamento do tribunal (BOP 24.03.2023)

Aprobación da bolsa de emprego (16.06.2023)

Nomeamento persoal laboral fixo (16.06.2023)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Lista provisional admitidos e excluídos (BOP 10.02.2023)

Lista definitiva e nomeamento do tribunal (BOP 24.03.2023)

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL

Lista provisional admitidos e excluídos (BOP 10.02.2023)

Lista definitiva e nomeamento do tribunal (BOP 24.03.2023)

Valoración méritos (27.06.2023)

Anuncio nomeamento (BOP 02.08.2023)