• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Benvido
ao Concello da Laracha

-->

Próximos eventos

Ver todos os eventos

Últimos Avisos

Ver todos os avisos

1

Convocatoria para a cobertura en propiedade de dúas prazas de auxiliar administrativo

Bases (BOP 21.07.2022)

Anuncio DOG (01.09.2022)

Resolución BOE (06.09.2022)

Lista provisional persoas admitidas e excluídas (17.10.2022)

Lista provisional corrixida (18.10.2022)

Lista definitiva persoas admitidas e excluídas (14.11.2022)

Corrección erros lista definitiva (BOP 23.11.2022)

AVISO IMPORTANTE. Detectada a non publicación no BOP da lista provisional de persoas admitidas e excluídas aprobada o 17.10.2022, procédese á publicación da mesma no BOP abríndose desde o día seguinte a esa data un novo prazo de 10 días hábiles para a subsanación da documentación por parte das persoas excluídas. Así mesmo, queda sen efecto a data inicialmente prevista para o primeiro exame (16.12.2022).

Nova lista provisional de persoas admitidas e excluídas (BOP 02.12.2022)

Nova lista definitiva de persoas admitidas e excluídas (22.12.2022)

Plantilla respostas primeiro exercicio (16.01.2022)

AVISO: Detectado un erro na plantilla anterior, publícase a plantilla de respostas revisada do exame realizado o día 13 de xaneiro do 2023. O prazo de alegacións de 5 días hábiles comeza a contar a partir do día seguinte á súa publicación no taboleiro de anuncios e páxina web municipais.

Puntuacións do exame tipo test (24.01.2023)

2

Finde na Neve

Dirixido a mozos de 12 a 18 anos de idade

Formulario de preinscrición (prazo aberto do 24 ao 31 de xaneiro)

4

Convocatoria para a provisión, por promoción interna, dunha praza de oficial da Policía Local.

Relación de aprobados e proposta de nomeamento (17.01.2023)

Anuncio nota segundo exercicio (21.12.2022)

Anuncio data segundo exercicio (13.12.2022)

Plantilla exame test (02.12.2022)

Anuncio nota test (02.12.2022)

Anuncio puntuación fase concurso

Lista definitiva e data exame

Bases BOP (01.08.2022)

Anuncio DOG (09.09.2022)

Resolución BOE (15.09.2022)

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación da resolución no BOE.

5

Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos 2022/2023

Bases (BOP 25.08.2022)

Corrección erro nas bases (26.08.2022)

Anuncio axudas concedidas e denegadas (03.11.2022)

Descarga: Impreso xustificación axuda

Fin de prazo de xustificación das axudas: 30 de novembro de 2022

6

Compostaxe doméstica

Solicita de balde o teu composteiro cubrindo este FORMULARIO.

8

Subvencións a entidades culturais, deportivas, educativas e deportistas individuais para o ano 2022

Bases

DESCARGA IMPRESOS XUSTIFICACIÓN

Entidades

Deportistas individuais

ActualidadeVer toda a actualidade

Suscríbete á nosa newsletter

CONCELLO DA LARACHA, trata a información que nos facilita coa finalidade de posibilitar a axeitada prestación do servicio concertado, o desenrrolo de accións comerciáis e a oferta e/ou contratación de productos e servicios. Vostede pode exercer os seus dereitos en calquera intre, solicitándolo a través da siguiente dirección electrónica: info@alaracha.gal. Consulte a información adicional e detallada na nosa política de privacidade.