• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Contacto

  • Teléfono

    (tel) 981 605 001

    (fax) 981 606 331

  • Dirección

    Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Concello da Laracha coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos. Para máis información pode consultar a nosa Política de Privacidade nesta mesma web.