• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Parque Empresarial

Parque empresarial da Laracha

 

O parque empresarial da Laracha, promovido pola sociedade pública Suelo Empresarial del Atlántico, foi inaugurado en xaneiro de 2011 para posibilitar a expansión da actividade industrial no municipio.  

Cunha superficie urbanizada de 825.000 metros cadrados, esta área industrial converteuse nunha sensacional e atractiva posibilidade de inversión polas súas especiais características:

  • Estratéxica situación xeográfica, vinculada coa área metropolitana da Coruña, no eixo A Coruña-Arteixo-Carballo e moi preto do porto exterior de Punta Langosteira. 
  • Excelentes comunicacións viarias, con entrada e saída directas desde o polígono á autoestrada A Coruña-Carballo. 
  • Ampla cobertura en servizos, incluída a rede de gas e as telecomunicacións
  • Orografía do terreo, que é chan en todo o ámbito. 
  • Diversidade na oferta de parcelas, con superficies que se adaptan a calquera tipo de uso. 
  • Vantaxes fiscais, con bonificacións no ICIO do 95%. 

 

LIGAZÓN 
Suelo Empresarial del Atlántico

 

VIVEIRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
Programa de acollemento de empresas