• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Corporación Municipal

A Corporación Municipal do Concello da Laracha está composta por dezasete concelleiros. Na actual lexislatura, 2023-2027, o reparto é o seguinte:

 

Grupo Municipal do Partido Popular

 Partido Popular

 • D. José Manuel López Varela (Alcalde). 
 • D. José Ramón Martínez Barbeito (1º Tenente Alcalde e Concelleiro Delegado de Persoal, Medio Ambiente, Servizos Municipais, Feiras e Mercados). 
 • Dna. Patricia Bello Canedo (Concelleira Delegada de Cultura, Deportes, Ensino, Xuventude, Turismo e Festas). 
 • Dna. Rocío López Rey (Concelleira Delegada de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica). 
 • D. Pablo Cambón Bértoa (Concelleiro Delegado de Patrimonio, Obras e Urbanismo).
 • D. José Alberto Blanco Veiga (2º Tenente Alcalde).
 • Dna. María Almudena Martínez Pérez.
 • Dna. Verónica Pérez Verdía.
 • D. Juan Carlos Amado Collazo.
 • Dna. Ana Belén Rodríguez Vilas.
 • D. Manuel García Montes.
 • Dna. Cristina Vieites Calvo. 

 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

 

 • Dna. Carolina Castiñeiras Brandón.
 • D. Xosé María Cotelo Freire.
 • D. David Antonio Bermúdez Lamas.

 

Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE

 • Dna. Inés Ramos López.
 • D. José Suárez García.

 

Órganos de Goberno

A Corporación está estruturada nos seguintes órganos de goberno:

1. Alcalde

2. Pleno

3. Xunta de Goberno Local

Membros

D. José Ramón Martínez Barbeito. 
D. José Alberto Blanco Veiga.
Dna. María Almudena Martínez Pérez.
Dna. Verónica Pérez Verdía.
D. Juan Carlos Amado Collazo.

4. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas.

5. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.