• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Corporación Municipal

A Corporación Municipal do Concello da Laracha está composta por dezasete concelleiros. Na actual lexislatura, 2019-2023, o reparto é o seguinte:

 

Grupo Municipal do Partido Popular

 

 • D. José Manuel López Varela (Alcalde). 
 • D. José Ramón Martínez Barbeito (1º Tenente Alcalde e Concelleiro Delegado de Persoal, Medio Ambiente, Servizos Municipais, Feiras e Mercados). 
 • Dna. Patricia Bello Canedo (Concelleira Delegada de Cultura, Deportes, Ensino, Xuventude, Turismo e Festas). 
 • Dna. Rocío López Rey (Concelleira Delegada de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica). 
 • D. Jesús Souto Pena (Concelleiro Delegado de Patrimonio, Obras e Urbanismo).
 • D. Ramiro Bello Recouso (2º Tenente Alcalde).
 • D. Alberto Blanco Veiga.
 • Dna. Begoña Domínguez Patiño.
 • Dna. Cristina Vieites Calvo. 
 • Dna. Adelina Liste Monelos. 
 • D. Pablo Cambón Bértoa. 

 

Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE

 • Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.
 • Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
 • D. José Martínez Ageitos.
 • Dna. María Pilar Neira Martínez.

 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

 • D. Xoán Manoel Sande Muñiz. 
 • Dna. Carolina Castiñeiras Brandón.

 

Órganos de Goberno

A Corporación está estruturada nos seguintes órganos de goberno:

1. Alcalde

2. Pleno

3. Xunta de Goberno Local

Membros

D. José Ramón Martínez Barbeito. 
D. Pablo Cambón Bértoa. 
D. Alberto Blanco Veiga. 
Dna. Begoña Domínguez Patiño. 
D. Ramiro Bello Recouso.

4. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas.

5. Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.