• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Programa Harmoniza

 EN QUE CONSISTE O PROGRAMA HARMONIZA?

Trátase dun programa municipal de apoio á conciliación da vida persoal, familiar e laboral que consta de dous proxectos: 

  • Aula Lúdica Municipal. 
  • Madrugadores.

ONDE PODE SOLICITARSE INFORMACIÓN E FACER A INSCRICIÓN? 

No Centro de Información ás Mulleres (CIM) da Laracha, situado na planta baixa do novo edificio administrativo.

 

AULA LÚDICA

QUE É?

Servizo totalmente gratuíto que ten a finalidade de ofrecer aos pais e nais con menores a cargo e con dificultades para conciliar a vida persoal, familiar y laboral co coidado das súas fillas e fillos, un lugar onde poder deixalas/os para recibir atencións e realizar actividades supervisadas por persoal especializado, fóra do horario escolar e en período de vacacións.

ONDE ESTÁ A AULA LÚDICA?

No primeiro andar do Edificio de Servizos Múltiples (rúa Dr. López Astray, 18. A Laracha).

COMO É A AULA LÚDICA? 

Dispón de área de xogos e de lecer, zona de lectura e biblioteca e espazo de estudo e de proxeccións audiovisuais.

QUE SE FAI NA AULA LÚDICA? 

Semanalmente prográmanse diversas actividades lúdicas e recreativas dirixidas a favorecer o desenvolvemento global das nenas e dos nenos:

  • Xogos e actividades: xogos educativos e cooperativos, obradoiros de coeducación para o fomento da corresponsabilidade, obradoiros de igualdade de xénero, actividades temáticas, representacións lúdicas, actividades de psicomotricidade....
  • Lectura e biblioteca: actividades de animación á lectura, contacontos...
  • Audiovisuais: proxección de películas, documentais, actividades de recursos visuais...
  • Actividades fóra da Aula: xogos ao aire libre, saídas temáticas e visitas á biblioteca municipal.

QUEN PODE ACUDIR? 

Todos os nenos e nenas de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos e que reservaran previamente a súa praza. A permanencia na aula poderá ser de forma continuada -utilizándoa todos os días- ou puntualmente, é dicir, un día concreto, unha hora, etc.

CAL É O SEU HORARIO DE ATENCIÓN?

Durante o curso escolar a aula está aberta de luns a venres de 16:30 a 20:30 horas. No verán o seu horario é de mañá, habitualmente de 9:00 a 14:00 horas. Nas festas do Nadal e Semana Santa normalmente préstase o servizo tanto pola mañá como pola tarde.

 

MADRUGADORES

QUE É?

Servizo que se oferta nas instalacións dos colexios CEIP Otero Pedrayo da Laracha, CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco e CEIP de Caión nos días lectivos desde as 7:00 horas para responder ás necesidades das familias derivadas das dificultades que presentan para poder compatibilizar os seus horarios laborais cos escolares dos seus fillos e fillas, garantindo a atención dos menores antes do inicio das clases por persoal cualificado, co que realizan actividades lúdicas e educativas, ademais de ter a posibilidade de recibir un almorzo equilibrado.

QUE REQUISITOS DEBEN CUMPRIR OS USUARIOS?

Estar matriculados no centro educativo para o que solicitan o servizo e aboar a cota mensual correspondente, que varía dependendo da modalidade escollida e que, en todo caso, está subvencionada nun mínimo do 30% polo Concello da Laracha. Así mesmo, tamén será necesario alcanzar un mínimo de quince usuarios fixos no CEIP Otero Pedrayo da Laracha, dez no CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco e seis no CEIP de Caión, cifras establecidas atendendo ao número de estudantes matriculados en cada colexio.

QUE MODALIDADES EXISTEN?

Mes completo, días soltos e uso ocasional, en todos os casos coa opción de incluír ou non o almorzo.

 

FINANCIAMENTO

 

DESCARGAS

Aula lúdica verán 2021

Modelo inscrición

Normas de funcionamento

Documentación requirida

Declaración responsable covid

Declaración responsable redes de apoio

 

Madrugadores curso 2021-2022

Modelo inscrición

Normas de funcionamento

Anexo redución cota

Enquisa de autoavaliación