AXUDAS PRA PALIAR O INCREMENTO DO COMBUSTIBLE

AXUDAS PRA PALIAR O INCREMENTO DO COMBUSTIBLE

Mediante Resolución de Presidencia nº 2022 /18842, do 21 de abril de 2022, a Deputación de A Coruña aprobou as bases reguladoras do Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte. Dito programa está dotado cunha cuantía de 5 millóns de euros.

 As axudas, de 3.000 € por beneficiario, serán concedidas por orde de entrada.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria de axudas iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas, unha vez publicada a convocatoria no BOP a través da remisión da mesma á BDNS e ata o esgotamento do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28/06/2022 ás 14:00 horas.

Para máis información pódese consultar o seguinte enlace

Compartir