ALTA DE CANDIDATO

SON CANDIDATO

Poderás inscribirte de forma sinxela, se estás en situación de búsqueda activa de emprego e resides no termo municipal (presentación de volante de empadronamento), facendo uso da bolsa de emprego, inscribíndote e consultando as ofertas que che poidan interesar.

Para esto únicamente se require do rexistro na mesma, de forma totalmente gratuita. Unha vez verificado dende a AEDL, autorizarase a inscrición.

Pode rexistrarse deNde esta mesma páxina ou de forma presencial na AEDL do Concello da Laracha.

Esta aplicación informática de xestión do empego tamén permitirá acceder a información en canto a mercado laboral se refire, así como a enlaces de interés.
Datos persoais
¿De qué queres traballar?
Formación
Documentos
 Autorizo a que o Concello comprobe o meu empadroamento nos arquivos do Padrón Municipal de Habitantes do Concello da Laracha, unicamente para verificar o requisito mínimo para continuar coa inscrición no portal de emprego municipal.

* Campos requeridos