• QUE E O PORTAL DE EMPREGO?

  O portal de emprego é unha plataforma de axuda donde está a bolsa de emprego, que é un servizo que xestiona o Concello da Laracha, a través da súa Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), dirixida tanto a persoas demandantes de emprego como a empresas que necesitan incorporar traballadores.

  Pretende ser un servizo de colaboración entre as partes, polo que a información que nela se reflexa debe ser actualizada periódicamente para garantir a súa veracidade e autenticidade.

  Se estás buscando traballo ou estás buscando traballadores, poderás utilizar esta web de forma sinxela e rápida. Só deberás inscribirte e, a partir de ahí, disfrutar das vantaxes deste portal de emprego.

 • QUE PODO FACER NO PORTAL DE EMPREGO?

  Se eres unha persoa demandante de emprego e te inscribiches no Portal de Emprego do Concello da Laracha, ademáis de poder consultar as ofertas de emprego da zona ou de ámbito superior, poderás xestionar o teu CV, editalo e imprimilo. Poderás tamén ver as ofertas de emprego publicadas polas empresas rexistradas e enviar o teu CV a aquelas ofertas que resulten do teu interese.

  Tamén poderás consultar as noticias máis relevantes en materia de emprego e formación ocupacional do Concello e, se o precisas, poderás comunicarte directamente con nós: emprego@alaracha.gal, ou solicitar calquera dos servizos que dende a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL) poñemos á tua disposición.

  Se eres unha empresa recibirás no teu email, los CV dos aspirantes que se inscriban na túa oferta de emprego, poderás consultalos e imprimilos para un estudio pormenorizado das candidaturas.

  Poderás rexistrar tantas ofertas de emprego como desexes e filtrar a oferta por varias características, así como limitala no tempo ou prorrogala se o desexas. Ademáis, se eres unha empresa radicada no termo municipal da Laracha tamén poderás facer publicidade da mesma neste portal de emprego, para o que deberás poñerte en contacto coa Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local.

 • SON CADIDAT@
  Acceda o seu perfil, cubra o seu currículo e suscríbase nas ofertas de emprego
  Acceder
  Se non tes conta, rexístrate aquí.
 • SON EMPRESA
  Publique as súas ofertas de emprego
  Acceder
  Se non tes conta, rexístrate aquí.
69 Ofertas de emprego
514 Candidat@s
259 Empresas

¿Cómo podemos axudarche?

Últimas ofertas

Accede ao listado de últimas ofertas de Emprego publicado

Ofertas diarias

Busca e filtra tódalas ofertas de Emprego publicadas

Web adaptada

Web adaptada a móviles e tablets para que poidas usarnos dende calquera dispositivo

¿Queres publicar unha oferta de emprego?

Ofertas emprego de A Laracha
47

Ofertas emprego de Galicia
404

Oferta Fecha Enlace
XORNADA COMPLETA. PERMISO DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. NIVEL FORMATIVO GRADUADO ESCOLAR OU EQUIVALENTE. 14/06/2019
SOLDADOR/A CON EXPERIENCIA EN TRABALLO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA E MANTEMENTO INDUSTRIAL. 14/06/2019
PRECÍSASE COCIÑEIRO PARA CONTRATO INDEFINIDO EN TRABADA. REQUÍRESE SER DESEMPREGADO E POSUÍR CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 14/06/2019
FORMACIÓN: GRAO OU DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO 14/06/2019
TÉCNICO SUPERIOR ENACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS OU TITULACIÓN EQUIVALENTE. CONTRATO DE 6 MESES. XORNADA COMPLETA 14/06/2019
Ver todas

Últimas novasToda a actualidade relacionada co emprego

25
ABR
CONVOCATORIA DE AXUDAS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA E/OU FORMACIÓN DE MULLERES DESEMPREGADAS - PROGRAMA "EMPREGA MULLER"

CONTRATOS INCENTIVADOS:

- Indefinidos iniciais.

- Contratos temporais (mínimo 12 meses de duración).

 

CONTÍA:

- 12.000€ (para os contratos indefinidos iniciais).

- 6.000€ (para os contratos temporais cunha duración mínima de 12 meses).

(As contías anteriores poderán ter un incremento do 25% (ver texto da convocatoria). 

Leer más
17
ABR
CONVOCATORIA DE AXUDAS A NOVAS/OS EMPRENDEDORAS/ES.

PROXECTOS OBXECTO DE APOIO:

1. Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.

2. Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou ben que, aínda desempeñando unha actividade económica por conta propia no momento da solicitude de axuda, tanto a alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) coma o alta censual non superen os 42 meses na data de presentación da solicitude de axuda. Os autónomos societarios non teñen a condición de novo emprendedor.

3. Considérase nova peme, para os efectos destas bases, aquela en que tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non teñan unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

4. Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 € e non superior a 500.000 €, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 €, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Os custos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

 

O prazo de execución dos proxectos rematará na data establecida na resolución de concesión, sen que nunca poida exceder o 15 de xuño de 2021.

 

PRAZO DE SOLICITUDE: 

- Para as partidas orzamentarias 2019.1, ata o 27/06/2019.

- Para as partidas orzamentarias 2019.2, ata o 18/10/2019.

Leer más
09
ABR
CONVOCATORIA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS - PROGRAMA "EMPREGA XUVENTUDE".

CONTRATOS INCENTIVADOS:

- Indefinidos iniciais.

- Contratos temporais (mínimo 12 meses de duración).

CONTÍA:

- 6.000€ (para os contratos indefinidos iniciais).

- 3.000€ (para os contratos temporais cunha duración mínima de 12 meses).

(As contías anteriores poderán ter un incremento do 25% (ver texto da convocatoria).

PRAZO DE SOLICITUDE:

- Para as contratacións realizadas entre o 01/10/2018 e o 09/04/2019: ata o 10 de xuño de 2019.

- Para as contratacións realizadas a partir do 10/04/2019: ata o último día do segundo mes seguinte á data da contratación.

Leer más

Suscríbete a nuestra newsletter

AYUNTAMIENTO DE A LARACHA, trata la información que nos facilita con la finalidad de posibilitar la adecuada prestación del servicio concertado, el desarrollo de acciones comerciales y la oferta y/o contratación de productos y servicios. Usted puede ejercer sus derechos en cualquier momento, solicitándolo a través de la siguiente dirección electrónica: info@concellolaracha.com. Consulte la información adicional y detallada en nuestra política de privacidad.