• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)
Concello

Aberto o prazo para solicitar as subvencións dirixidas a entidades culturais, deportivas, educativas e deportistas individuais

15/10/2020

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña publica hoxe as bases da convocatoria de subvencións municipais do Concello da Laracha dirixidas a entidades culturais, deportivas, educativas e deportistas individuais. Esta liña de axudas ten por finalidade cooperar no financiamento dos gastos de organización e desenvolvemento de actividades realizadas ou  que se vaian levar a cabo ao longo do ano actual, desde o 1 de xaneiro ata o 11 de decembro.

Do mesmo xeito que nos anos precedentes, os catro apartados de actuacións subvencionables que se recollen na convocatoria corresponden a:

  • Promoción de actividades educativas: actuacións culturais ou deportivas a realizar nos centros educativos públicos da Laracha, ben polas asociacións de alumnos ou de pais e nais ou mesmo polos propios centros educativos.
  • Promoción de actividades culturais: entendendo por elas calquera acción referida á conservación, promoción e divulgación dos valores culturais.
  • Promoción de actividades deportivas: neste apartado inclúense as escolas deportivas, cursos, competicións, campus e todas as actividades relacionadas co fomento do deporte en xeral.
  • Deportistas individuais: a través desta achega económica, o Concello da Laracha pretende apoiar aos seus deportistas máis importantes cunha subvención para sufragar os gastos das viaxes ou da adquisición e o mantemento do seu material deportivo. Á hora da concesión da subvención, valoraranse os éxitos persoais de cada deportista nas competicións en diferentes ámbitos xeográficos.

As entidades beneficiarias deben desenvolver a súa actividade no termo municipal da Laracha e carecer de fins de lucro. Aos deportistas individuais requíreselles estar empadrados no concello cunha antigüidade mínima de dous anos, dispoñer de licenza deportiva vixente, non realizar a súa actividade como parte dun club, asociación ou entidade e participar en competicións de ámbito autonómico, nacional ou internacional.

Estas subvencións municipais son compatibles coas convocadas por outros organismos. O prazo de solicitude de vinte días naturais permanecerá aberto ata o día 4 de novembro.

 

Consulta as BASES da convocatoria.