• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Avisos


Procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022

10/02/2023

Bases xerais e específicas (BOP 09.12.2022)

ARQUITECTO TÉCNICO

Lista definitiva de admitidos (BOP 14.02.2023)

Acta valoración méritos (10.03.2023)

TRABALLADOR SOCIAL

Lista provisional admitidos e excluídos (BOP 10.02.2023)

Corrección de erro da lista provisional de admitidos e excluídos (BOP 17.02.2023)

Lista definitiva e nomeamento do tribunal (BOP 24.03.2023)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Lista provisional admitidos e excluídos (BOP 10.02.2023)

Lista definitiva e nomeamento do tribunal (BOP 24.03.2023)

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL

Lista provisional admitidos e excluídos (BOP 10.02.2023)

Lista definitiva e nomeamento do tribunal (BOP 24.03.2023)Convocatoria para a cobertura en propiedade de dúas prazas de auxiliar administrativo

06/09/2022

Bases (BOP 21.07.2022)

Anuncio DOG (01.09.2022)

Resolución BOE (06.09.2022)

Lista provisional persoas admitidas e excluídas (17.10.2022)

Lista provisional corrixida (18.10.2022)

Lista definitiva persoas admitidas e excluídas (14.11.2022)

Corrección erros lista definitiva (BOP 23.11.2022)

Nova lista provisional de persoas admitidas e excluídas (BOP 02.12.2022)

Nova lista definitiva de persoas admitidas e excluídas (22.12.2022)

Plantilla respostas primeiro exercicio (16.01.2022)

Puntuacións do exame tipo test (24.01.2023)

Puntuacións do exame tipo test e asignación de identidades (01.02.2023)

Notas segundo exercicio (09.03.2023)

Anuncio criterios de corrección (09.03.2023)

Anuncio reunión tribunal, apertura códigos e data prevista 3 exame (17.03.2023)

Apertura códigos identificativos e data terceiro exercicio (22.03.2023)

Anuncio normas terceiro exercicio (24.03.2023)

Anuncio puntuación terceiro exercicio (17.04.2023)

Anuncio apertura códigos identificativos (03.05.2023)

Anuncio convocatoria proba de galego (04.05.2023)

Anuncio puntuacións totais e proposta de nomeamento (11.05.2023)

Nomeamento funcionaria de carreira (BOP 22.05.2023)

Nomeamento funcionaria de carreira (BOP 31.05.2023)

Corrección erros nomeamento funcionaria de carreira (31.05.2023)