• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Avisos

Campaña neve 2023 da Deputación da Coruña

02/12/2022

Dirixida a rapaces/zas de entre 11 e 15 anos cumpridos a 31/12/2022.

Datas correspondentes ao Concello da Laracha (2ª quenda): do 20 ao 23 de xaneiro de 2023.

Inclúe transporte, estadía e manutención na estación invernal de Valgrande-Pajares, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material, remontes mecánicos e todos os gastos que ocasionen as actividades e cursos programados.

Cota de inscrición: 85 euros.

Prazo límite de preinscrición: 16 de decembro de 2022.

+info e modelo de inscriciónConvocatoria para a cobertura en propiedade de dúas prazas de auxiliar administrativo

06/09/2022

Bases (BOP 21.07.2022)

Anuncio DOG (01.09.2022)

Resolución BOE (06.09.2022)

Lista provisional persoas admitidas e excluídas (17.10.2022)

Lista provisional corrixida (18.10.2022)

Lista definitiva persoas admitidas e excluídas (14.11.2022)

Corrección erros lista definitiva (BOP 23.11.2022)

AVISO IMPORTANTE. Detectada a non publicación no BOP da lista provisional de persoas admitidas e excluídas aprobada o 17.10.2022, procédese á publicación da mesma no BOP abríndose desde o día seguinte a esa data un novo prazo de 10 días hábiles para a subsanación da documentación por parte das persoas excluídas. Así mesmo, queda sen efecto a data inicialmente prevista para o primeiro exame (16.12.2022).

Nova lista provisional de persoas admitidas e excluídas (BOP 02.12.2022)Convocatoria para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a técnico/a coordinador

12/08/2022