• Praza do Concello, s/n 15145 A Laracha (A Coruña)

Concurso-Oposición (consolidación de emprego) para a provisión en propiedade dunha praza de técnico medio de servizos sociais

AVISO: O prazo de presentación de instancias comezará unha vez publicadas as bases no BOE.
Bases
BOP (24.10.2019)
DOG (17.12.2019)
BOE (05.02.2020)