Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
PRECÍSASE FISIOTERAPEUTA REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 01/03/2024
COCIÑEIRO/A PARA MARISQUERÍA CON CAPACIDADE PARA 30 COMENSÁIS. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA PARCIAL. 01/03/2024
IMPRESCINDIBLE POSUIR CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE MÍNIMO DO 33% OU EQUIVALENTE, PERMISO DE CONDUCIR TIPO B, 3 MESES DE EXPERIENCIA E FORMACIÓN COMO CARRETILLEIRO/A. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 01/03/2024
MONTADOR DE MOBLES CON EXPERIENCIA ACREDITADA NA SÚA DEMANDA 01/03/2024
Albanel oficial/a 1ª, para traballos que se correspondan co posto. * Experiencia mínima de 1 ano en posto similar. Os requisitos deben constar na demanda de emprego para enviar a candidatura. * Contrato indefinido. 01/03/2024
PERMISO DE CONDUCIR B. CURSI BASICO DE PRL DE CONSTRUCION 01/03/2024
CONDUCTOR DE CAMIÓN CISTERNA PARA REPARTO DE GASÓLEO A DOMICILIO, ADR E CAP E TARXETA TACÓGRAFO EN VIGOR, CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA, VALORARASE EXPERIENCIA 01/03/2024
CONTRATO INDEFINIDO 01/03/2024
ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO. FUNCIÓNS: EXECUCIÓN TÉCNICA PROXECTOS EN PROCESOS BIOTECNOLÓXICOS( USO BACTERIAS, FUNGOS... 01/03/2024
Precísanse 10 delineantes para multinacional: con experiencia en despezado de mobiliario (realizarase proba presencial 01/03/2024
2 POSTOS DE COCIÑEIROS-AS ESPECIALIZADOS EN COCIÑA DA INDIA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS: 36 MESES DE EXPERIENCIA EN COCIÑA DA INDIA. VALORARASE COÑECEMENTOS DE CHEF DE COCIÑA TRADICIONAL DE KERALA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 01/03/2024
PEON GANDEIRO PARA COIDADO E TRABALLO DE ORDEÑO EN GRANXA DE GANDO VACUN. SE VALORARA MANEXO DO TRACTOR E MANIPULADORA TELESCOPICA 01/03/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA : EXPERIENCIA DE 36 MESES, LICENCIATURA OU GRAO EN DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 01/03/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: INSTALADOR/A DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON EXPERIENCIA DE 6 MESES E CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO INICIAL TEMPORAL (3 MESES 01/03/2024
XEROCULTOR/A PARA FOGAR RESIDENCIAL E CENTRO DE DÍA. REQUISITOS: TITULACIÓN TÉCNICO COIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA OU TÉCNICO DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES. CELGA 3. CONTRATOS TEMPORALES A TEMPO COMPLETO E PARCIAL DE CORTA E LONGA DURACIÓN CON POSIBILIDADE DE CONTINUIDADE. 01/03/2024
COCIÑEIRO/A con amplia experiencia no posto (24 meses mínimo 01/03/2024
PRECÍSASE AXENTE COMERCIAL DE SISTEMAS DE SEGURIDADE. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. VALORARASE EXPERIENCIA COMERCIAL. OS REQUISITOS MÍNIMOS INDICADOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 01/03/2024
PRECÍSASE ENFERMEIRO/A. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 01/03/2024
TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO. AS FUNCIÓNS A REALIZAR SERÁN: REVISAR E ARRANXAR MÁQUINAS E EQUIPOS INDUSTRIAIS, REALIZAR A MONTAXE E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER EXPERIENCIA NO POSTO E COÑECEMENTOS DE ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E MECÁNICA. CARNET DE CONDUCIR 01/03/2024
PRECÍSASE PERRUQUEIRO/A CON COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA. REQUISITOS MÍNIMOS: FORMACIÓN EN PERRUQUERÍA OU ESTÉTICA. TER EXPERICIA NA OCUPACIÓN (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 29/02/2024
PARA RESTAURANTE. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL 20 HORAS SEMANAIS 29/02/2024
Requisitos imprescindibles: * Diplomatura ou grao » Horario de media xornada (distribución a convir 29/02/2024
FONTANEIRO/A, CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA , 6 MESES DE EXPERIENCIA 29/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE OPERADOR/A-CONDUTOR/A DE CAMIÓN CON GUINDASTRE-PLUMA( AS FUNCIÓNS NON SON DE TRANSPORTE . REALIZARÁ O TRASVASE DE FORMIGÓN DUNHA FORMIGONEIRA Á OBRA CO MANEXO DA GRUA 29/02/2024
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR CºARNET DE CONDUCIR 29/02/2024
CONDUTOR DE CAMIÓN: RECOLLIDA DE MERCADORIA E DE LEITE. PERMISO DE CONDUCIR C+E. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. 29/02/2024
PARA RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE. REQUIRESE FORMACIÓN PROFESIONAL COMO TÉCNICO EN FARMACIA E PARAFARMACIA. CONTRATO EVENTUAL CON POSIBILIDADE DE INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA E DISPOÑIBILIDADE HORARIA PARA TURNO NOCTURNO ASÍ COMO FINS DE SEMANA E FESTIVOS. INCORPORACIÓN INMEDIATA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 29/02/2024
ALBANEL OFICIAL DE PRIMEIRA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE TEÑEN QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: TARXETA PROFESIONAL DA CONSTRUCIÓN, COÑECEMENTOS ACREDITADOS EN PREVENCIÓN DE RISCOS E PERMISO DE CONDUCIR B. 29/02/2024
PRECÍSASE UN ELECTRICISTA CON COÑECEMENTOS DE TELECOMUNICACIÓNS E PERMISO DE CONDUCIR PARA SARRIA. 29/02/2024
PEÓN PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO E FERRO. VALORANSE COÑECEMENTOS DE SOLDADADURA. PERMISO CONDUCIR TIPO B 29/02/2024
Médico/a para residencia xeriátrica en Barbadás Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 29/02/2024
DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE SOLDADURA DE 680 HORAS. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN EN SOLDADURA OU EXPERIENCIA ACREDITABLE DE 4 ANOS. IMPRESCINDIBLE CAPACITACIÓN DOCENTE (CAP / CERTIFICADO PROFESIONALIDADE FORMADOR DE FORMACION NON REGRADA / HABILITACIÓN DOCENTE OU EQUIVALENTE SEGUNDO RD DA ESPECIALIDADE 1525/2011 29/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE TÉCNICO/A EN SAÚDE AMBIENTAL (ENCARGADO/A DE XESTIÓN DE PRAGAS , APLICACIÓN PRODUTOS FITOSANITARIOS -NIVEL CUALIFICADO 29/02/2024
PRECÍSASE INSPECTOR/A DE ENSAIOS NON DESTRUCTIVOS (END 29/02/2024
REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PREVIA, CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E CARNÉ DE CONDUCIR "A1". XORNADA PARCIAL SEMANAL DE 24 HORAS. ZONA DE MARIN 29/02/2024
Para persoas con discapacidade e terceira idade. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 29/02/2024
Precísase enfermeiro/a de coidados xerais para residencia de maiores na Coruña. Contrato indefinido. Xornada completa 29/02/2024
Para mantemento ferroviario da zona do Noroeste. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 29/02/2024
PRECISASE AXUDANTE DE PANADEIRO/A, ESTARÍA BAIXO A TUTELA DE UN OFICIAL DE PANADEIRO/A E CON CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 29/02/2024
PRECÍSANSE TÉCNICOS/AS EN MANTEMENTO ELECTRÓNICO PARA MONTAXE E REPARACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS, CAFETEIRAS E MUÍÑOS. REQUISITOS MÍNIMOS( DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 29/02/2024
PRECÍSASE DEPENDENTE/A DE FROITERÍA. VALORARASE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. 29/02/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: ALBANEL OFICIAL PRIMEIRA OU SEGUNDA CON EXPERIENCIA DE 24 MESES E CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (BÁSICO DE 60 HORAS E DE ALABANELERÍA DE 6 HORAS 29/02/2024
Realización Declaración IRPF 2024 Requisitos mínimos (que deben constar na demanda de emprego da persoa solicitante para enviar a candidatura á entidade empregadora 29/02/2024
XORNADA A TEMPO PARCIAL, 20 H/ SEMANA. CARNÉ PARA A UTILIZACION DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. OS REQUISITOS MÍNIMOS INDICADOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 29/02/2024
PRECÍSASE CHOFER CON 12 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 28/02/2024
REPARTO DE ALIMENTACIÓN E BEBIDAS POLA PROVINCIA DE LUGO -- CARNÉ C1 -- EXPERIENCIA 28/02/2024
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA XESTORÍA CON 6 MESES DE EXPERIENCIA E FORMACIÓN COMO TÉCNICA/O XESTIÓN ADMINISTRATIVA 28/02/2024
MÉDICO/A PARA PRAZA VACANTE NO EVO. GRAO EN MEDICINA OU EQUIVALENTE. CELGA 4. 28/02/2024
CONDUJCTOR- REPARTIDOR A DOMICILIO. 28/02/2024
COCIÑEIRO-A EN BARCO DE PESCA DE ALTURA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 28/02/2024
GRAO OU DIPLOMA EN TRABALLO SOCIAL, PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS INDICADOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 28/02/2024
EXPERIENCIA MINIMA DE 1 ANO//PERMISO DE CONDUCIR/FORMACION PROFESIONAL COMO TECNICO/A EN INSTALACIONS ELECTRICAS E AUTOMÁTICAS.//CONTRATO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 28/02/2024
Operario/a de mantemento para tendas a nivel nacional. Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa condidatura 28/02/2024
IMPRESCINDIBLE 36 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. NIVEL FORMATIVO MÍNIMO DE BACHARELATO. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 28/02/2024
DELINEANTE / DECORADOR INTERIORES. VALORARSE EXPERIENCIA PREVIA. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN E COÑECEMENTOS EN MEDICIÓNS, PLANIMETRIA, AUTOCAD E OUTROS PROGRAMAS DE DESEÑO. PERMISO DE CONDUCIR "B". ZONA DE POIO 28/02/2024
TERAPEUTA OCUPACIONAL (DIPLOMATURA OU GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL 28/02/2024
CARPINTEIR@ APRENDIZ. XORNADA COMPLETA, CONTRATO TEMPORAL 28/02/2024
TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDADE DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS , PARA CONSERVERA, CON EXPERIENCIA FORMACIÓN: POSEER ALGUNHA DAS SEGUINTES TITULACIÓNS: -TÉCNICO SUPER. EN PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA -GRAO /LICENC. EN BIOLOXÍA, VETERINARIA, TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS, SEGURIDADE ALIMENTARIA, ENXEÑERÍA DE ALIMENTOS, TECNOLOXÍA DAS INDUSTR. ALIMENTARIAS, ETC. CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA COÑECEMENTOS DE INGLÉS E PAQUETE OFFICE ALTO COÑECEMENTOS NORMAS DE CALIDADE VALÓRASE CAPACIDADE DE APRENDIZAXE E INTEGRACIÓN PARA DESENVOLVEMENTO DO POSTO A LARGO PRAZO OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN, PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA 28/02/2024
CARPINTEIRO/A OFICIAL CON EXPERIENCIA MÍNIMA 18 MESES. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 28/02/2024
Precísanse albaneis ou peóns especializados na Coruña con 24 meses de experiencia. Ofrécense 4 contratos indefinidos de xornada completa. Os candidatos deben de ter PRL 6h albanelaría e carnet de conducir tipo B. 28/02/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 28/02/2024
TECNICO EN PREVENCION DE RISCOS LABORAIS CICLO SUPERIOR EN PREVENCION 28/02/2024
BÚSCASE COCIÑEIRO CON EXPERIENCIA PARA CERVEXARÍA DE TAPAS E RACIÓNS CON INTENCIÓN DE INCORPORAR PRATOS DE COCIÑA ECUATORIANA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 28/02/2024
Precísase condutor/a -repartidor/a de furgoneta para reparto de paquetería en Vilagarcía de Arousa e arredores. Requisitos mínimos da oferta que deben constar na demanda de emprego da persoa solicitante para enviar a candidatura á entidade empregadora: ser menor de 30 anos, desempregado/a, non vir dun contrato indefinido nos últimos 3 meses, estar en posesión do permiso de conducir B e ter 6 meses de experiencia acreditada en reparto. Contrato temporal a xornada completa. 28/02/2024
PRECISASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA CENTRO RESIDENCIAL, PARA LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS, MATERIAIS E MOBILIARIO DO CENTRO. **REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA (3 MESES 28/02/2024
PARA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, CONTIDOS E AVALIACIÓNS DE CURSOS DA RAMA DE COMERCIO PARA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS: FORMACIÓN EN PSICOPEDAGOXÍA OU PEDAGOXÍA E 6 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 28/02/2024
Chofer-repartidor/a. Tarefas a realizar: - Oorganización de ruta, - Carga e descarga da mercaduría, - Limpeza do vehículo ó rematar a xornada. Requisitos: *Manipulador alimentos *Permiso de conducir "B"· *Experiencia demostrable minima de 12 meses Valorarase coñecementos no corte de canais de bovino. Contrato indefinido. Xornada laboral de luns a venres de 5:00H a 13:00H. 28/02/2024
BÚSCASE CUBRIR UN POSTO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN MONTERROSO. O CONTRATO SERÁ DE XORNADA COMPLETA E TEMPORAL CUNHA DURACIÓN DE 365 DÍAS. ADEMÁIS, O CONTRATO SERÁ DE TIPO FORMATIVO-PRÁCTICAS. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: TITULACIÓN DE TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU EQUIVALENTE ACADÉMICO. LÉMBRASE QUE DITOS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA QUE PODER ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 28/02/2024
persoa con carnet de conducir C- Contrato de sustitucion por baixa laboral 28/02/2024
Para realizar funcións de experto contable xudicial. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda para enviar a súa candidatura 28/02/2024
IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR TIPO C E CAP. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. VALÓRANSE COÑECEMENTOS BÁSICOS DE MECÁNICA. 28/02/2024
IMPRESCINDIBLE 12 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. VALORARASE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 28/02/2024
Monitor/a de tempo libre para campamento de verán(Vigo 28/02/2024
PARA A ATENCIÓN Á NENOS/AS E ADOLESCENTES TUTELADOS, RESIDENTES NUNHA CASA DE FAMILIA DE VARIOS ANDARES, POLA NOITE. OFRECEN CONTRATO INDEFINIDO Á XORNADA COMPLETA. REQUÍRESE (1 28/02/2024
PRECISASE CAMAREIRO/A PARA CAFETERIA. **REQUISITOS VALORABLES: EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS BÁSICOS PARA A PREPARACIÓN DE PINCHOS. **OFRÉCESE CONTRATO TEMPORAL (6 MESES 28/02/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 28/02/2024
PRECÍSASE ENFERMEIRO/A PARA CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DA CORUÑA. CONTRATO DE 10 DÍAS. XORNADA COMPLETA. 27/02/2024
Requírese permiso de conducir clase "C+E e CAP". Valorarase experiencia con tráiler. Os requisitos deberán estar acreditados na demanda de emprego. 27/02/2024
EXPERIENCIA -- CONTRATO DE TRES HORAS DIARIAS: DE 11:30 A 14:30 27/02/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: TÉCNICA/O EN INTEGRACIÓN SOCIAL. CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL E CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES A XORNADA PARCIAL (30 HORAS SEMANAIS 27/02/2024
REQUÍRESE CICLO SUPERIOR DE XESTION DE ALOXAMENTOS TURISTICOS OU GRAO EN TURISMO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES NUN POSTO SIMILAR. CONTRATO EVENTUAL DE 180 DÍAS. OS REQUISITOS ESIXIDOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA DEMANDA DE EMPREGO. 27/02/2024
ENTIDADE PUBLICA PRECISA PERSOAL DE AXUDA NO FOGAR. REQUISITOS: - CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE : . AXUDA NO DOMIICILIO .ATENCION SOCIO SANITRIA EN INSTITUCIONS . CARNET DE CONDUCIR 27/02/2024
PRECÍSASE: AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS E TRES MESES DE EXPERIENCIA. OFRECESE: XORNADA COMPLETA E CONTRATO DE TRABALLO DE 6 MESES CON POSIBILIDADE DE CONTRATO INDEFINIDO. 27/02/2024
PRECÍSASE TRABALLADOR/A PARA TINTORERÍA. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN PLANCHADO DE ROUPA A MAN, PERMISO DE CONDUCIR B E DISPOÑIBILIDADE DE VEHÍCULO. 27/02/2024
REQUIRESE CATEGORÍA DE TECNICO COMERCIAL CON 2 ANOS DE EXPERIENCIA NO SECTOR DAS TELECOMUNICACIONS (TAREFAS COMERCIAIS DE VENDAS DE TARIFAS MÓVILES, FIBRA E TELECOMUNICACIÓNS 27/02/2024
REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 27/02/2024
EMPREGADO/A DE FOGAR, XORNADA PARCIAL 27/02/2024
CAMAREIRO/A .EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. CONTRATO TEMPORAL A TEMPO COMPLETO 27/02/2024
PRECÍSASE ENXEÑEIRO/A EN ELECTRÓNICA CON 60 MESES DE EXPERIENCIA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 27/02/2024
AXUDANTE DE COCIÑA. EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN DE 12 MESES. PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL A TEMPO COMPLETO. 27/02/2024
PERSOAL DE LIMPEZA PARA COMUNIDADES DE VECIÑOS. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL DE MAÑÁ DE 4 HORAS. CARNÉ DE CONDUCIR B1 E VEHÍCULO PROPIO. Os requisitos deben constar na demanda de emprego da persoa solicitante para enviar a candidatura á entidade empregadora. 27/02/2024
PRECÍSASE MECÁNICO DE VEHÍCULOS A MOTOR, OF. 1ª. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA : OFICIAL 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA MÍN. 12 MESES. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 27/02/2024
REQUIRESE COÑECEMENTO DE FRANCES E ALEMÁN NIVEL ALTO PARA EMPRESA DE EQUIPAMENTO DE INTERIORES (TAREFAS DE RECEPCIÓN, REVISAR E FACER SEGUIMENTO DOS PEDIDOS,CONTROL DE PRAZOS DE ENTREGA, XESTIONAR INCIDENCIAS E REALIZAR TRADUCCIÓNS CON CLIENTES 27/02/2024
EXPERIENCIA EN VENDAS DE 4 ANOS. REQUÍRESE FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA COA ACTIVIDADE COMERCIAL. OS REQUISITOS DEBEN ESTAR ACREDITADOS NA DEMANDA DE EMPREGO. CONTRATO INDEFINIDO E A XORNADA COMPLETA 27/02/2024
CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA PARCIAL DE 15 HORAS Á SEMANA. LIMPEZA DE DOMICILIOS PARTICULARES E APARTAMENTOS RURAIS EN RIBADEO E ASTURIAS OCCIDENTAL. COÑECEMENTO DE REPASADO DE ROUPA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 MESES NA OCUPACIÓN SOLICITADA. REQUISITOS ADICIONAIS QUE SE VALORARÁN NA SELECCIÓN:PERMISO DE CONDUCIR B. 27/02/2024
EXPERIENCIA 27/02/2024
MOZO DE CARGA E DESCARGA, MOZO DE ALMACÉN , CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA COLOCACIÓN DE MATERIAIS E CARGA DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN, PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA 27/02/2024
MECANICO OU ELECTROMECANIDO PARA TALLER DE VEHICULOS; INCORPORACION INMEDIATA E VALORARARSE A EXPERIENCIA 27/02/2024
NECESÍTASE CONDUTOR DE CAMIÓN CISTERNA PARA REPARTO DE COMBUSTIBLES A DOMICILIO. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSONA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: DEBEN ESTAR EN POSESIÓN DO CAP E ADR EN VIGOR. OUTROS REQUISITOS QUE SE VALORARÁN NA SELECCIÓN : COÑECEMENTO DAS COMARCAS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL. 27/02/2024
PERSOA CON TITULACION MINIMA DE TECNICO ADMINISTRATIVO. COÑECEMENTOS DE INFORMATICA CARNET DE CONDUCIR XORNADA PARCIAL DE 4 HORAS 27/02/2024
PRECÍSASE CONDUTOR/A-REPARTIDOR/A. REQUISITO IMPRESCINDIBLE: PERMISO DE CONDUCIR B. VALORARASE EXPERIENCIA EN CONDUCCIÓN DE FURGONETA DE 3,5 T. 27/02/2024
Centro estético precisa persoal.» Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 27/02/2024
PRECÍSASE PEÓN FORESTAL PARA TAREFAS PROPIAS DA PROFESIÓN. PERMISO CONDUCIR TIPO B . OS REQUISITOS MÍNIMOS INDICADOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 27/02/2024
DIRECTOR/A DE HOTEL. TITULACIÓNS PREFERENTES: ADMINISTRACIÓN E DIRECCION DE EMPRESAS, EMPRESARIAIS E TURISMO. IDIOMAS: INGLÉS C1 27/02/2024
CONTRATO DE 180 DÍAS A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR ACREDITADOS NA DEMANDA DE EMPREGO: ENTRE 18 E 24 MESES DE EXPERIENCIA E A FORMACIÓN CORRESPONDENTE (CICLOS FORMATIVOS OU CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE RELACIONADOS CON PERRUQUERÍA OU PEITEADO 27/02/2024
Para fisioterapia e rehabilitación de enfermos neurodexenerativos. -Requistos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 27/02/2024
OFRECEN CONTRATO INDEFINIDO Á MEDIA XORNADA. REQUÍRESE: (1 27/02/2024
TECNICO DE MANTEMENTO PARA INSTALACION DEPORTIVA CON EXPERIENCIA COMO ELECTRICISTA.XORNADA COMPLETA 27/02/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 27/02/2024
NECESARIO DISPOÑER DE DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. 26/02/2024
PRECÍSASE COCIÑEIRO/A. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 26/02/2024
OFICIAL ELECTRICISTA --- O DATO DEBE ESTAR ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 26/02/2024
PRECÍSASE INSTRUTOR/A TITULADO DE KICKBOXING, KRAV MAGA E DEFENSA PERSOAL PARA XIMNASIO DE PONTEVEDRA. E NECESRIO CONTRA CON LA TITULACION E VALORARASE EXPERIENCIA COMO MONITOR/A NESTAS ESPECIALIDADES CON GRUPOS DE NENOS/AS. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA COMPLETA. A TITULACIÓN E SE É O CASO, A EXPERIENCIA DEBEN DE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA PODER ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA. 26/02/2024
PRECÍSASE TECNICO/A EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, CALIDADE E MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NA CORUÑA. NIVEL PROFESIONAL DE ARQUITECTURA TECNICA OU ENXEÑERÍA TECNICA REQUISITOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA OFERTANTE: MASTER EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 24 MESES CARNÉ DE CONDUCIR E DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA LABORAL COMPLETA 26/02/2024
PRECÍSASE PEÓN GANDEIRO. XORNADA A TEMPO COMPLETO. 26/02/2024
MESES MINIMO DE EXPERIENCIA: 12 >MESES PEMISO DE CONDUCIR: CLASE B 26/02/2024
VALORARESE POSITIVAMENTE EXPERIENCIA PREVIA E COÑECEMENTOS DE INGLES. PERMISO DE CONDUCIR "B". XORNADA PARCIA DE 30 H/SEMANA. ZONA DE VILABOA 26/02/2024
NECESITASE CONDUTOR DE CAMIÓN PARA TRABALLOS EN OBRA PÚBLICA. **REQUISITOS MÍNIMOS: CARNÉ DE CONDUCIR CE / CE1 E CAP E EXPERIENCIA. **REQUISITOS VALORABLES: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. **OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. **OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA QUE SOLICITE Ó POSTO PARA QUE SEXA ENVIADA Á EMPRESA. POLO QUE É IMPORTANTE QUE MANTEÑAN ACTUALIZADA A SUA DEMANDA. 26/02/2024
REQUIRESE EXPERIENCIA PREVIA. ZONA DE VILABOA 26/02/2024
PRECÍSASE CONDUTOR DE MOTONIVELADORA PARA OBRA PÚBLICA. **REQUISITOS MÍNIMOS: CARNÉ DE CONDUCIR B E EXPERIENCIA. **REQUISITOS VALORABLES: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. **OFRÉCESE: CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. **OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA QUE SOLICITE O POSTO PARA QUE SEXA ENVIADA Á EMPRESA, POLO QUE É IMPORTANTE QUE MANTEÑAN ACTUALIZADA A SUA DEMANDA. 26/02/2024
PRECÍSASE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA O CENTRO DE DÍA DE MELIDE, PARA CUBRIR UNHA BAIXA DE ENFERMIDADE, INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 26/02/2024
PRECÍSASE CONDUTOR DE RETROESCAVADORA PARA TRABALLOS EN OBRA PÚBLICA. **REQUISITOS MÍNIMOS: CARNÉ DE CONDUCIR B E EXPERIENCIA. **REQUISITOS VALORABLES: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. **OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. **OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA QUE SOLICITE O POSTO PARA QUE SEXA ENVIADA Á EMPRESA, POLO QUE É IMPORTANTE QUE MANTEÑAN ACTUALIZADA A SUA DEMANDA. 26/02/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 26/02/2024
PRECÍSASE ENFERMEIRO/A PARA CLÍNICA MÉDICA. REQUISITOS: DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA (DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 26/02/2024
PRECÍSASE AXENTE COMERCIAL. PERMISO CONDUCIR TIPO B. DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR. VALORARASE COÑECEMENTOS DO SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 26/02/2024
PRECÍSASE ENFERMEIRO/A PARA CUBRIR BAIXA DE ENFERMIDADE, CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 26/02/2024
Precisase persoald e apoio para AFD con coñecementos de lingua de signos española para alumna con discapacidade auditiva. Incorporacion inmediata 26/02/2024
PERSOAL DE LIMPEZA PARA COMUNIDADES. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA PARCIAL DE MAÑÁ DE 3 HORAS. CARNÉ DE CONDUCIR B1.REQUISITOS ADICIONAIS QUE SE VALORARÁN NA SELECCIÓN: LIMPEZA DE VENTÁS. 26/02/2024
PRECÍSASE XESTOR/A DE CONTAS PARA MARKETPLACE PARA NIGRÁN XESTIÓN DE PEDIDOS ONLINE,XESTIÓN DE ENVIOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES, CONTROL DE FACTURACIÓN.. REQUISITO IMPRESCINDIBLE: ITALIANO C1-C2.DOMINIO TANTO ORAL COMO ESCRITO. COÑECEMENTOS ALTOS INFORMÁTICOS EXCELL, WORD.... CONTRATO INDEFINIDO. PARA SOLICITAR A OFERTA AS PERSONAS COMUNITARIAS RESIDENTES FÓRA DE ESPAÑA QUE NON ESTÉN INSCRITAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR COA OFICINA DE EMPREGO. 26/02/2024
PINTOR (OFICIAL-AXUDANTE 26/02/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA CON EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN COCIÑA CARIBEÑA (ELABORACION DE ARROCES, CAZUELAS DE MARISCOS, PESCADOS E RESPOSTERÍA//CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 26/02/2024
MARIÑEIRO-A DE BARCO DE PESCA. CONTRATO FIXO-DISCONTÍNUO. 26/02/2024
PATRÓN DE BARCO DE PESCA. CONTRATO FIXO-DISCONTÍNUO 26/02/2024
IMPRESCINDIBLE POSUIR PERMISO DE CONDUCIR TIPO C. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 26/02/2024
CARPINTEIRO/A METÁLICO/A OFICIAL 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA, PARA REALIZAR MONTAXE DE FACHADAS COMERCIAIS. IMPRESCINDIBLE COÑECEMENTOS DE SOLDADURA CON ELECTRODO. DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. 26/02/2024
REQUÍRESE FORMACIÓN EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES E CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA PARCIAL. 26/02/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA CON EXPERIENCIA DE 12 MESES E CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA, PARA MANTEMENTO E REPARACIÓN DE MAQUINARIA FORESTAL. 26/02/2024
AXENTES DE SEGUROS-AXENTES COMERCIAIS. CONTRATO MERCANTIL. REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. 26/02/2024
PRECÍSASE TÉCNICO EN EMERXENCIAS SANITARIAS PARA O POSTO DE TRANSPORTE SANITARIO URXENTE. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPLEADORA 26/02/2024
DESEMPREGADOS MENORES DE 30 ANOS . XORNADA COMPLETA. 23/02/2024
UN POSTO DE FISIOTERAPEUTA EN NOIA 23/02/2024
Contrato a tempo parcial (20 horas semanais 23/02/2024
TÉCNICO SUPERIOR EN ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS CON PERSOAS MAIORES. EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES. PERMISO DE CONDUCIR.REQUISITOS IMPRESCINIDIBLE QUE DEBEN DE CONSTAR NA DEMANDA PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE 23/02/2024
PRECÍSASE PEON GANDEIRO PARA REALIZAR AS TAREFAS PROPIAS DUNHA EXPLOTACIÓN DE GANDO. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA É TER CARNÉ DE CONDUCIR B 23/02/2024
FISIOTERAPEUTAS PARA ZONA DE SANXENXO. 23/02/2024
ELECTRICISTA PARA ZONA DE SANXENXO. VALORARASE EXPERIENCIA E/OU FORMACIÓN 23/02/2024
PRECÍSASE ALBANEL CON EXPERIENCIA. INCORPORACIÓN INMEDIATA E CONTRATO A CONVIR. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: PERMISO DE CONDUCIR B E CURSO DE RISCOS LABORAIS. 23/02/2024
MECÁNICO-A NAVAL PARA LITORAL AUGAS DO ATLÁNTICO E DO CANTÁBRICO. CONTRATO FIXO-DISCONTÍNUO. INCORPORACIÓN INMEDIATA. AS PERSOAS RESIDENTES FORA DE ESPAÑA QUE NON ESTEAN REXISTRADAS COMO DEMANDANTES NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR COA OFICINA DE EMPREGO 23/02/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA/CON EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES//TRABALLOS PROPIOS DE ALBANELERÍA EN XERAL//CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA//REQUIRESE PERMISO DE CONDUCIR. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 23/02/2024
PRECÍSASE AXUDANTE DE PERUQUERÍA E PERRUQUEIRA CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. XORNADA COMPLETA INCORPORACIÓN INMEDIATA. ZONA BAIONA AS PERSOAS COMUNITARIAS RESIDENTES FÓRA DE ESPAÑA QUE NON ESTÁN INSCRITAS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DEBERÁN CONTACTAR Á OFICINA DE EMPREGO. 23/02/2024
PRECÍSASE CONDUTOR DE CARRETILLA ELEVADORA PARA LÁNCARA QUE TAMÉN REALICE TAREFAS DE REPARTO. PERMISO DE CONDUCIR B E CARNÉ DE CARRETILLERO. 23/02/2024
XORNADA COMPLETA DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERIA 23/02/2024
REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 23/02/2024
PRECÍSASE CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 23/02/2024
Precísase programador FRONT END con experiencia para tarefas de desenvolvemento/mantemento/evolución de software. Contrato indefinido. Xornada completa. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: -Ciclo superior de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma / aplicacións web / administración de sistemas / ou similar. - Inglés nivel B2 -GIT, Angular, Librerías RxJS. Uso de swagger, API REST. Valórase experiencia con Docker., Patrones de diseño: CleanCode, Solid, BEM, etc. Coñecementos e experiencia con TDD, test unitarios (Jasmin o Jest 23/02/2024
Precísase programador BACK END con experiencia para tarefas de desenvolvemento de integración de produtos cos sistemas dos clientes e desenvolvemento de produtos internos para o procesamento de datos. Contrato indefinido. Xornada completa. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: -Grao/licenciatura en informática / telecomunicacións / ou similar. - Inglés nivel B2 - AWS (Lambda,S3,Dynamo, DB, Glue 23/02/2024
COCIÑEIRO/A PARA HOTEL.FORMACION ACADEMICA EN HOSTELARIA E TURISMO. EXPERIENCIA MÍNIMA NA OCUPACIÓN DE 24 MESES.PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. 23/02/2024
REQUÍRESE EXPERIENCIA DE 6 MESES NA OCUPACIÓN, PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E FORMACIÓN ACREDITADA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA PARCIAL DE 12 HORAS SEMANAIS CON POSIBILIDADE DE AMPLIACIÓN. 23/02/2024
PRECISASE REPARTIDOR PARA PANADERÍA. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR B. 23/02/2024
PRECÍSASE COCIÑEIRO/A PARA SABARIS (BAIONA 23/02/2024
AUXILIARES DE COCIÑA PARA HOTEL. FORMACIÓN A CARGO DA EMPRESA. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. 23/02/2024
CAMAREIRO/A PARA HOTEL. FORMACIÓN EN HOSTALARIA. EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. 23/02/2024
CAMAREIRO/A PARA HOTEL. TEMPORADA DE VERÁN. PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO A TEMPO COMPLETO. 23/02/2024
PRECÍSASE MECÁNICO/A DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 23/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE ELECTRICISTA . CONTRATO TEMPORAL .XORNADA COMPLETA .REQUISITO QUE DEBE DE FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE: PERMISO DE CONDUCIR B. 23/02/2024
TÉCNICO EN POSTIMPRESIÓN / MANIPULADOS CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 ANOS VALORÁRASE ESTUDOS DE CICLO MEDIO OU SUPERIOR DE IMPRESIÓN GRÁFICA PERMISO DE CONDUCIR B CONTROL E MANEXO DE MÁQUINAS E E PROCESO DE PLEGADO-PEGADO XESTIÓN DUN EQUIPO DE 8 PERSOAS. OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN, PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA 23/02/2024
CAMAREIRO/A. NON SE REQUIERE EXPERIENCIA NO POSTO PERO SE VALORARÁ, O IGUAL QUE O COÑECEMENTO DE INGLÉS. INCORPORACIÓN INMEDIATA, CONTRATO DE TRES MESES CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN INDEFINIDO. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS XORNADA PARCIAL DE 30 HORAS A SEMÁN. 23/02/2024
PRECÍSASE CONDUCTOR/A DE CAMIÓN ÁRIDOS. OFICIAL 1º , 12 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISOS C+E, TARXETAS CUALIFICACION DE CONDUTOR, E CONDUTOR DE TRANSPORTE EN VIGOR. VALORARASE FORMACION EN SEGURIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 23/02/2024
PRECÍSASE AXENTE COMERCIAL REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 23/02/2024
PRECÍSASE LOGOPEDA PARA PREVENCIÓN, AVALIACIÓN E TRATAMENTO DOS TRASTORNOS DA COMUNICACIÓN, LINGUAXE, FUNCIÓNS ORAIS E DEGLUTORIAS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. FORMACIÓN DIPLOMATURA OU GRAO EN LOGOPEDIA. CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 23/02/2024
CAMAREIROS, EN XERAL .CONTRATO INDEFINIDO XORNADA COMPLETA. QUENDAS DE MAÑÁN OU TARDE. HORARIOS: DE 08:00 a 16:00, de 16:00 a 00:00 h. IMPRESCINDIBLE CUMPRIR ALGÚN DESTES REQUISITOS: - MULLER DESEMPREGADA -PERSOA DESEMPREGADA DE LONGA DURACIÓN -PERSOA DESEMPREGADA DE 55 ANOS OU MÁIS -PERSOA DESEMPREGADA EMIGRANTE RETORNADA OU PERSOA ESTRANXEIRA OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA 22/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE ADMINISTRATIVO/A PARA CONTABILIDADE. CONTRATO TEMPORAL (3 MESES 22/02/2024
PRECÍSASE LIMPIADOR/A DESEMPREGADO/A CON 3 MESES DE EXPERIENCIA E DISCAPACIDADE ACREDITADA SUPERIOR AO 33% OU INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL. ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA PODER ENVIAR O CV Á EMPRESA. CONTRATO TEMPORAL DE FORMACIÓN; XORNADA PARCIAL DE MÁÑÁ (6 HORAS SEMANAIS 22/02/2024
PERSOA CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIADE EN AXUDA A DOMICILIO OU INSTITUCIONS. CARNET DE CONDUCIR Y COCHE 22/02/2024
ELABORACIÓN DE PAN E COCCIÓN EN FORNO DE LEÑA 22/02/2024
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE ATENCION SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 22/02/2024
Para traballar nunha asesoría no departamento de contabilidade. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 22/02/2024
PRECÍSASE FISIOTERAPEUTA PARA IMPARTIR TALLERES GRUPAIS DE XERONTOXIMNASIA, PSICOMOTRICIDADE E REHABILITACIÓN FUNCIONAL. DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA. CONTRATO TEMPORAL. HORARIO DE TRABALLO DE LUNS A VENRES DE 9.30 A 15:30 22/02/2024
Búscase un/a AXUDANTE DE COCIÑA, para dar servizo ao xefe de cociña. Contrato indefinido e formación a cargo da empresa. Quendas de xornada completa alternando quendas de mañá e tarde. 22/02/2024
Búscase un/a CAMAREIRA/Ou DE BARRA- DEPENDENTA/E DE CAFETERIA. Contrato indefinido e formación a cargo da empresa. O posto é de xornada completa, alternando quendas de mañá e tarde 22/02/2024
Búscase un/a CAMAREIRA/Ou DE SALA-XEFA/E DE RANGO. Contrato indefinido e formación a cargo da empresa. O posto é de xornada completa, alternando quendas de mañá e tarde. 22/02/2024
PRECÍSASE PINTOR DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 22/02/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 22/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE CAIXEIRO/A PARA SUPERMERCADO. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA IMPRESCINDIBLE IDADE INFERIOR A 30 ANOS E SER BENEFICIARIO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL. 22/02/2024
Precísase técnico de reparación e mantemento de caldeiras de calefación. Imprescindible titulación de FP Instalacións de producción de calor, carnet RITE e permiso de condución para traballo a domicilio (ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 22/02/2024
OPERARIO DE RECAMBIOS E ALMACÉN, EN TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 22/02/2024
Precísase técnico de mantemento frigorífico. Imprescindible titulación de FP Instalacións frigoríficas e de climatización, carnet RITE e permiso de condución para traballo a domicilio (ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 22/02/2024
IMPRESCINDIBLE SABER UTILIZAR MOTOSERRA. NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL E XORNADA COMPLETA. 22/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE REPOÑEDOR/A PARA SUPERMERCADO. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. FUNCIÓNS : REPOÑER, EMPAQUETAR E AXUDAR PUNTUALMENTE NA CAIXA. REQUISITOS QUE DEBEN DE FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE: EXPERIENCIA DE 6 MESES. 22/02/2024
PRECÍSASE UN COLOCADOR/A DE PLADUR E UN APRENDIZ DE COLOCADOR/A DE PLADUR. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR B. ÓFRECESE CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA COMPLETA. 22/02/2024
COCIÑEIRO OFICIAL , EXPERIENCIA 6 MESES. 22/02/2024
NECESÍTASE ENFERMEIRO/A DE COIDADOS XERAIS PARA RESIDENCIA DE MAIORES . OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: FORMACIÓN DE DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA OU GRAO EN ENFERMERÍA. 22/02/2024
SOLDADOR/A OFICIAL PARA ACEIRO, FÍO E TIG CON EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES. OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO. 22/02/2024
Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 22/02/2024
PRECÍSASE COCIÑEIRO/A . REQUISITOS: 6 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA PARA TURNO DE TARDE. 22/02/2024
XEFE DE COCIÑA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA FORMACIÓN: CICLO MEDIO OU SUPERIOR DE COCIÑA PARA A PLANIFICACIÓN DE MENÚS, ESCANDALLOS, CONTROL DE STOCK, COORDINACIÓN DE COMANDAS E XESTIÓN DO EQUIPO DE COCIÑA 21/02/2024
PRECISASE ENFERMEIRO/A PARA PARADA DO SIL (OURENSE 21/02/2024
FISIOTERAPEUTA PARA CENTRO DE DÍA. CONTRATO DE 90 DÍAS PRORROGABLE A INDEFINIDO PARCIAL DE 6 HORAS. 21/02/2024
COCIÑEIRO/A., AXUDANTE. CONTRATO INDEFINIDO DE XORNADA PARCIAL (FINS DE SEMANA E FESTIVOS 21/02/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITADA PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: DISCAPACIDADE MÍNIMA DUN 33 %, PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E CURSO DE FORMACIÓN DE 20 H DE ENCOFRADOR. VALORARASE TER VEHÍCULO PROPIO. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO CON INCORPORACIÓN INMEDIATA. 21/02/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: CARNET DE APLICACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS, PERMISO DE CONDUCIR B E VEHICULO PROPIO, EXPERIENCIA MÍNIMA 6 MESES. OFRECESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA 21/02/2024
REQUÍRESE EXPERIENCIA, CARNÉ CONDUCIR E DE SEGURIDADE ALIMENTARIA E COÑECEMENTOS BÁSICOS DE INGLÉS E INFORMÁTICA. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA COMPLETA. 21/02/2024
REQUÍRENSE 12 MESES DE EXPERIENCIA E CARNÉ DE CONDUCIR. LIMPEZA DE HABITACIÓNS E ZONAS COMÚNS. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA COMPLETA. 21/02/2024
XEROCULTOR-A PARA CAM DE TRABADA. CONTRATO TEMPORAL ( CUBRIR AS VACACIÓNS DOS XEROCULTORES 21/02/2024
Funcións: cambio de contadores de auga; persoas dispostas a viaxar por toda a provincia de Ourense. Necesario permiso de conducir, valorarase formacion en fontaneria 21/02/2024
PEDAGOGO/A OU LOGOPEDA CON FORMACIÓN E EXPERIENCIA ACREDITABLE. ZONA DE MARIN 21/02/2024
Para cociñar, limpar, facer a coada e diversas tarefas do fogar. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 21/02/2024
PERSOAL DE LIMPEZA PARA EDIFICIOS, OFICINAS...EN NOIA, CONTRATO TEMPORAL A TEMPO PARCIAL 21/02/2024
NECESARIO DISPOÑER OU ESTAR EN PROCESO DE OBTER CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS OU TITULACIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR EN COIDADOS DE ENFERMERÍA. 21/02/2024
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA: ENFERMEIRA/O CON DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 21/02/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 21/02/2024
PARA RECEPCIÓN E ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA 24 MESES EN CENTROS DEPORTIVOS, REQUISITO QUE DEBE DE FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE 21/02/2024
PRECÍSASE ALBANEL PARA TRABALLOS EN OBRA PÚBLICA. **REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA E CARNÉ DE CONDUCIR B. **REQUISITOS VALORABLES: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. **OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. **OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA QUE SOLICITE O POSTO PARA QUE SEXA ENVIADA Á EMPRESA, POLO QUE É IMPORTANTE QUE MANTEÑAN ACTUALIZADA A SUA DEMANDA/CV ACUDINDO A OFICINA DE EMPREGO. 21/02/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 21/02/2024
AXUDANTE DE COCIÑA. VALORARASE EXPERIENCIA PREVIA. POSIBILIDADE DE FACILITAR A FORMACION PARA OBTENCION CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. ZONA DE VILABOA 21/02/2024
TÍTULO DE ESO E PERMISO DE CONDUCIR B PARA CONTRATO TEMPORAL DUN ANO CUNHA XORNADA DE 26.5 H. SEMANAIS. 21/02/2024
PRECISASE ENCOFRADOR/A PARA TRABALLAR EN OBRA PUBLICA. **REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA E CARNÉ DE CONDUCIR B. **REQUISITO VALORABLE: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. ** OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. ** OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA QUE SOLICITE O POSTO PARA QUE SEXA ENVIADA Á EMPRESA, POLO QUE É IMPORTANTE QUE MANTEÑAN ACTUALIZADA A SUA DEMANDA/CV ACUDINDO A OFICINA DE EMPREGO. 21/02/2024
PRECÍSASE 2 AUXILIARES DE AXUDA NO DOMICILIO. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/02/2024
PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS EN CONSTRUCIÓNS SOLDADAS E ENSAIOS NON DESTRUTIVOS. REQUISITOS: ESTAR DESEMPREGADO, CARNÉ DE CONDUCIR B E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR (DEBEN DE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/02/2024
PRECÍSASE CAMAREIRO/A DE PISOS A MEDIA XORNADA PARA NEGOCIO DE HOSTELERIA DE SAMOS. EVENTUALMENTE REALIZARÁ TAREFAS DE RECEPCIÓN DE CLIENTES. VALORARASE COÑECEMENTOS DE INGLÉS. 21/02/2024
OFERTASE UN POSTO DE PEÓN GANDEIRO/A CON PERMISO DE CONDUCIR B. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 20/02/2024
PROFESOR/A RAMA DE CIENCIAS. GRAO EN MATEMATICAS, BIOLOXIA OU FISICA E QUIMICA. CONTRATO A TEMPO PARCIAL EN HORARIO DE TARDE DE 18:00 A 20:00 H 20/02/2024
Requisitos mínimos (que deben constar na demanda de emprego da persoa solicitante para enviar a candidatura á entidade empregadora 20/02/2024
TAREFAS PROPIAS DO SERVICIO DE MESAS E BARRA. PRECISASE EXPERIENCIA PREVIA COMO CAMEREIRO/A. CONTRATO A TEMPO PARCIA DE 6 HORAS. ZONA DE POIO. 20/02/2024
AXUDANTE COCIÑA CON EXPERIENCIA PARA ELABORACIÓN DE MENUS SINXELOS. REQUIRESE EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO A TEMPO PARCIAL 6 HORAS. ZONA DE POIO 20/02/2024
LIMPEZA HABITACIÓNS, CAMAS, LAVANDERIA. REQUIRESE EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO A TEMPO PARCIAL DE 6 HORAS. ZONA DE POIO 20/02/2024
PEÓN PARA TALLER DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 6 MESES, E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. *OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA. 20/02/2024
OFICIAL DE 1ª. CONTRATO INDEFINIDO. NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 20/02/2024
PRECÍSASE INSTALADOR/A DE GAS. REQUISITO IMPRESCINDIBLE: PERMISO B DE CONDUCIR. VALORARASE CARNET DE INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 20/02/2024
INSTALADOR DE VENTAS DE ALUMINIO EN OBRA OFICIAL DE PRIMEIRA CON SEIS MESES DE EXPERIENCIA 20/02/2024
NECESÍTASE CUBRIR UN POSTO DE CAIXEIRO/A - REPOÑEDOR/A PARA SUPERMERCADO 20/02/2024
NECESÍTASE CUBRIR UN POSTO DE CARNICEIRO/A - CHACINEIRO/A PARA SUPERMERCADO. 20/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE PEÓN/PEOA DA CONSTRUCCIÓN . CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE DEBEN DE FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE : EXPERIENCIA DE 12 MESES. 20/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE PERSOAL DE ALBANELERÍA (OFICIAL 2ª 20/02/2024
Precísase dependente de comercio para tenda de cerámica na Coruña, con 12 meses de experiencia (ESTE REQUISITO DEBE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 20/02/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA : OFICIAL 1ª 2ª OU TERCEIRA CON EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 20/02/2024
OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA : OFICIAL 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA, TÉC. ELECTROMÉCANICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES OU TÉC. SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 20/02/2024
DOCENCIA CLASES DE CANTERÍA OU MESTRE/A DE CANTERÍA E MODELADO 20/02/2024
Precísase auxiliar de enfermería para residencia de maiores de Oleiros. Contrato temporal. Xornada completa. 20/02/2024
Precísanse asistentes/as domiciliarios/as. Requisitos que deben constar na demanda de emprego: certificado de atención sociosanitaria e/ou acreditación de experiencia no posto. Valorarase dispoñer de permiso de conducir B e vehículo propio así como a experiencia en postos similares. Contrato indefinido. 20/02/2024
TORNEIRO PARA CANGAS CONTRATO INDEFINIDO CON 12 MESES DE EXPERIENZA 20/02/2024
PARA ELABORAR MENÚ DO DÍA E HAMBURGUESAS// REQUIRENSE 12 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACION //CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 20/02/2024
CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA COMPLETA. 2 DÍAS LIBRES. HORARIO DO RESTAURANTE: DE MARTES A DOMINGO: 11:00-17:00. SÁBADOS: 11:00-17:00 E 20:30-1:00 20/02/2024
FORMACIÓN EN PRL - EXPERIENCIA DE 24 MESES EN OBRA PÚBLICA 19/02/2024
PRECÍSASE CAMAREIRO/A DE PISOS PARA NEGOCIO DE HOSTELERÍA EN SAMOS. DEBERÁ REALIZAR TAREFAS DE LIMPEZA E LAVANDERÍA E EVENTUALMENTE RECEPCIÓN DE CLIENTES. VALORARASE EXPERIENCIA E COÑECEMENTO DO INGLÉS. 19/02/2024
OFÉRTANSE TRES POSTOS DE AXUDANTE/A DE PANADERÍA . CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA OU PARCIAL. FUNCIÓNS: OPERADOR/A DE MÁQUINAS PARA ELABORAR E ENVASAR PRODUTOS DE PANADERÍA E RESPOSTERÍA INDUSTRIAL. VALORARASE FORMACION EN OPERACIÓNS BÁSICAS DE PANADERÍA. 19/02/2024
PRECÍSASE COCIÑEIRO. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA 19/02/2024
APOIO DO ADESTRAMENTO DE PIRAGÜISMO DE DIFERENTES GRUPOS E CATEGORIAS DUN CLUBE DEPORTIVO; REQUISITOS NECESARIOS: TITULACION DE TAFAD, INEF, MESTRE DE EDUCACION FISICA OU SIMILAR E LICENCIA DE NAVEGACION; VALORARANSE OS COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA EN PIRAGÜISMO E EXPERIENCIA NO TRABALLO CON MENORES. CONTRATO XORNADA PARCIAL DE TARDE ( 20 HORAS SEMANAIS 19/02/2024
PRECÍSASE CAMAREIRO/A. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA 19/02/2024
Para realización de nóminas, seguros sociais e demás tarefas de xestión laboral. - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 19/02/2024
Se busca cocinero/a (nivel o categoría profesional de ayudante 19/02/2024
Se busca camarera/o (nivel o categoría profesional de ayudante 19/02/2024
CONDUTOR DE GRÚA PARA ASISTENCIA EN ESTRADA. CONTRATO TEMPORAL CON OPCIÓN A INDEFINIDO. IMPRESCINDIBLE TER CARNÉ C+E E CAP EN VIGOR. INCORPORACIÓN INMEDIATA. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 19/02/2024
CATEGORÍA PROFESIONAL AXUDANTE CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. TIPO DE CONTRATO DE TRABALLO FIXO DISCONTINUO 30 HORAS SEMANAIS. 19/02/2024
CONTRATO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN 19/02/2024
OPERADOR DE SERRADOIRO PARA CORTAR LEÑA. XORNADA COMPLETA E CONTRATO INDEFINIDO 19/02/2024
Persoal para hotel canino, con permiso de conducir. 19/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE PERSOAL DE LIMPEZA PARA CENTRO SOCIOSANITARIO. CONTRATO TEMPORAL (1 MES PARA COBERTURA DE VACACIÓNS 19/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE PERSOAL ADMINISTRATIVO PARA OFICINA DE OBRA. CONTRATO INDEFINIDO (SUXEITO A UN PROXECTO 19/02/2024
BÚSCASE PERSOAL PARA EMPRESA DE EXCAVACIÓNS. REQUÍRESE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. VALÓRASE EXPERIENCIA EN MANEXO DE DUMPER. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 19/02/2024
REQUÍRESE EXPERIENCIA DE 12 MESES E FORMACIÓN EN CARRETILLA ELEVADORA. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. NIVEL ACADÉMICO MÍNIMO DE ESO OU EQUIVALENTE. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 19/02/2024
OFÉRTASE UN POSTO DE DELINEANTE DE PROXECTO EN OFICINA DE OBRA. CONTRATO INDEFINIDO (SUXEITO A PROXECTO 19/02/2024
ORESISASE ENFERMEIRO/A PARA CHANDREXA DE QUEIXA, CONTRATO INDEFINIDO, XOARNADA A CONVEÑIR 19/02/2024
PRECÍSANSE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS E VIVENDAS PARA INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/02/2024
PRECISASE AUXILIAR DE CLINICA PARA CHANDREXA DE QUEIXA, (OURENSE 19/02/2024
PRECÍSASE MÉDICO/A PARA RESIDENCIA DE MAIORES. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: LICENCIATURA OU GRAO EN MEDICINA. 19/02/2024
AXUDANTE DE COCIÑA, REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: 24 MESES DE EXPERIENCIA . CONTRATO INDEFINIDO, TEMPO PARCIAL 30H./S.; SÁBADOS, DOMINGOS E FERSTIVOS. 19/02/2024
PRECÍSASE MECÁNICO DE AUTOMÓVILES. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 19/02/2024
PRECÍSASE MONTADOR DE MOBLES OU CARPINTEIRO PARA EMPRESA DE SARRIA. É PRECISO TER O PERMISO DE CONDUCIR B. 19/02/2024
PINTORES/AS DE VEHICULOS, 6 MESES DE EXPERIENCIA, CONTRATO TEMPORAL 19/02/2024
DIPLOMADO OU GRADUADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 19/02/2024
PRECÍSASE CONDUTOR DE CAMIÓN GANDEIRO PARA LÁNCARA. DISTRIBUCIÓN A MATADEIRO. PERMISO DE CONDUCIR C E TARXETA DE CUALIFICACIÓN DE CONDUTOR. 19/02/2024
XEROCULTOR. FUNCIÓNS PROPIAS DO PERSOAL PARA UNHA RESIDENCIA E CENTROS DE DÍA DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES. TITULACIÓNS: TÉCNICO/A COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA TÉCNICO/A A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CONTRATO 270 días 19/02/2024
Precísanse albaneis OF. 1ª ou 2ª. Requisitos (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 19/02/2024
CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR ACREDITADOS NA DEMANDA DE EMPREGO: PERMISO DE CONDUCIR B E 24 MESES DE EXPERIENCIA DE ALBANEL. 19/02/2024
TITULACIÓN OBRIGATORIA: DIPLOMATURA/GRAO EN ENFERMERÍA. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA COMPLETA 19/02/2024
CONDUTOR DE CAMIÓN DE OBRA CON EXPERIENCIA ---- CARNÉ C 19/02/2024
NECESÍTASE XEROCULTOR/A PARA CUBRIR UNHA INCAPACIDADE TEMPORAL DURANTE UNHA SEMANA NUNHA RESIDENCIA DE MAIORES. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA : FORMACIÓN DE TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU BEN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. 19/02/2024
CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA PARCIAL DE MAÑÁ (10H./SEMANAIS 19/02/2024
PRECÍSASE CUBRIR UN POSTO DE FISIOTERAPEUTA. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 19/02/2024
PRECÍSASE DEPENDENTE/A PARA VENDA E ATENCIÓN EN COMERCIO DE ARTIGOS VARIADOS. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL 30 H/SEM REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 16/02/2024
PRECISASE CONIÑEIRO/A PARA PARADA DO SIL CON TITULACIÓN DE F.P. OU CERTIFICSO DE PROFESIONALIDADE CON PERMISO DE CONDUCIR 16/02/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE MANTEMENTO DE EDIFICIOS EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARA: LIMPEZA, MANTEMENTO DE ZONA AXARDINADA E PISCINAS, CON EXPERIENCIA NO POSTO. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL DE MAÑÁS. 16/02/2024
EMPREGADO/A DE FOGAR INTERNO/A. 16/02/2024
PRECISANSE CONDUTORES-AS DE TRAILER INTERNACIONAL PARA EMPRESA DE TRANSPORTE. ** REQUISITOS MÍNIMOS: CARNÉ C, CE E CAP. EXPERIENCIA (6MESES 16/02/2024
CAMAREIRO/A 16/02/2024
CONTRATO TEMPORAL 24 DÍAS - TEMPO PARCIAL 7,5 H/SEMANAIS . ATENCIÓN PERSOAL E DOMÉSTICA EN DOMICILIO. OBLIGATORIO: ACREDITACIÓN OU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EXERCER DITA OCUPACIÓN. 16/02/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE ENFERMERIA / COIDADORA DE PERSOAS DEPENDENTES PARA TRABALLAR EN CENTRO RESIDENCIAL DA TERCEIRA IDADE. **REQUISITOS MÍNIMOS: TITULO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS. **OFRÉCESE CONTRATO TEMPORAL (180 DIAS 16/02/2024
EMPREGADO/A ADMINISTRATIVO DO SERVIZO DE TRANSPORTE. FORMACIÓN: TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE E LOXÍSTICA . REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 16/02/2024
Precísase enefermeiro/a para residencia de Oleiros. Incorporación inmediata. Xornada completa e parcial de 15 horas/semana. Contrato temporal. 16/02/2024
Precísase técnico/a de mantemento en electricidade e electrónica nas instalacións do centro comercial Ponte Vella. Deberá realizar principalmente labores de mantemento de electricidade, electrónica e algo de fontanería. » Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 16/02/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE PERSOAL DE ENFERMEIRÍA PARA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSOAS MAIORES. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA . REQUISITOS QUE DEBEN DE FIGURAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR AS CANDIDATURAS Á EMPRESA OFERTANTE: TITULACIÓN DE GRAO /DIPLOMATURA EN ENFERMEIRÍA. ESPAÑOL NIVEL MEDIO. OFFICE BÁSICO. 16/02/2024
PRECÍSASE ENFERMEIRO/A PARA CENTRO RESIDENCIAL DA TERCEIRA IDADE PARA REALIZAR AS TAREFAS PROPIAS DA OCUPACIÓN. (VALORACIONS DE COIDADOS, TOMA DE CONSTANTES VITAIS, EXTRACCIÓNS, PREPARACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, COIDADOS PALIATIVOS, ETC. 16/02/2024
PRECISADE PERSOA PARA ASESORAR A CLIENTES EN LA VENTA DE SEGUROS. CICLOS MEDIOS EN ADMINISTRATIVO. CARNET DE CONDUCIR 16/02/2024
PARA TRABALLAR NO SECTOR DE AUTOMOCIÓN -- UN ANO DE EXPERIENCIA EN VENDA TELEFÓNICA, QUE DEBERÁ ESTAR ACREDITADO NA SÚA DEMANDA 16/02/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA, DATO QUE DEBE CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 16/02/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA, DATO QUE DEBE ESTAR ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 16/02/2024
OFERTA DESTINADA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 35%. CONTRATO INDEFINIDO. TITULACIÓN MÍNIMA ESIXIDA FP DE GRAO MEDIO OU BACHARELATO, NIVEL DE INGLÉS B1 E COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 16/02/2024
OFERTASE POSTO DE TRABALLO, COMO CAMAREIRO, CON CONTRATO INDEFINIDO E A XORNADA COMPLETA TRABALLANDO SABADOS, DOMINGOS E FESTIVOS. REQUIRESE: -CARNET DE CONDUCIR TIPO "B" -DISPONIBIDADE PARA VIAXAR TODOS OS REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA A ENTIDADE EMPREGADORA. EN CASO DE DÚBIDA CONTACTAR OFICINA.EMPREGO.CHANTADA@XUNTA.GAL 16/02/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA, DATO QUE DEBE CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 16/02/2024
SOLDADOR OU CALDEREIRO CON EXPERIENCIA, QUE DEBE CONSTAR NA SÚA DEMANDA 16/02/2024
PRECÍSASE ALBANEL (OFICIAL 1ª 16/02/2024
PRECÍSASE FONTANEIRO/A PARA EMPRESA DE REPARACIONS DE ASEGURADORAS. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 16/02/2024
CONTABLE CON DOUS ANOS DE EXPERIENCIA -- LICENCIADO OU GRADUADO EN ADE ---- OS DATOS DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 16/02/2024
PRECISANSE ALBANEIS OFICIAIS DE 1ª OU 2ª CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE CONSTRUCIÓN DE PONTEVEDRA E PERMISO DE CONDUCIR CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA PODER ENVIAR A CANDIDATURA Á EMPRESA. CONTRATO INDEFINIDO 16/02/2024
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA 16/02/2024
-Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 16/02/2024
CONTABLE CON DOUS ANOS DE EXPERIENCIA, DATO QUE DEBE ESTAR ACREDITADO NA SÚA DEMANDA 16/02/2024
PRECÍSASE ALBANEL PARA EMPRESA DE REPARACIONS DE ASEGURADORAS. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 16/02/2024
PERMISO DE CONDUCIR C + CAP. REPARTO DE MERCADURIA PESADA E CARGA E DESCARGA DE CAMIONS. CONTRATO INDEFINIDO 16/02/2024
NECESÍTASE TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO PARA UN POSTO DE ASESOR FISCAL, LABORAL E CONTABLE. OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: FORMACIÓN REGRADA DE CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN OU GRAO E UNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS EN POSTO SIMILAR. 16/02/2024
PRECÍSANSE AUXILIARES DE ENFERMERÍA/ COIDADORES-AS/ XEROCULTORES-AS PARA CENTRO RESIDENCIAL DA TERCEIRA IDADE. **REQUISITOS MÍNIMOS: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONS OU TITULACIÓN DE TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA O SOCIOSANITARIA. COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS (OFFICE 15/02/2024
- Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 15/02/2024
Empresa do sector de enerxía renovable busca PERSOAL POLIVALENTE PARA DIVERSOS POSTOS: corte por plasma, plegadora, perfiladora, serra sen fin e soldadura. Valórase: manexo carretilla elevadora e experiencia en soldadura. Dispoñibilidade de vehículo Ofrécese: contrato temporal de 6 meses con posibilidade de conversión en indefinido. Salario: 1683 euros brutos/mes. Persoas interesadas que cumpran os requisitos: Enviar CV: fabrica@braux.es con copia a: elisa.gonzalez.oerez@xunta.gal ASUNTO: OPERARIO TALLER o Presentarse persoalmente : Polígono empresarial de Arbo- Parcela 7- Nave 1/2/3- Arbo.Pontevedra Contacto: Hernán Cisneros. 13/02/2024
SOLICITANSE ENFERMEIROS/AS PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA 12/02/2024
ENFERMEIRO/A PARA RESIDENCIA DE MAIORES E CENTRO DE DÍA 09/02/2024
PRECÍSASE AXUDANTE DE MECÁNICO PARA TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR AS PERSOAS DESEMPREGADAS , POR SER UN CONTRATO SUBVENCIONADO: SER MENOR DE 30 ANOS OU MAIOR DE 52 ANOS; OU PERSOA DESEMPREGADA DE LONGA DURACIÓN (SEN TRABALLO E INSCRITA COMO DESEMPREGADA NO SERVICIO PÚBLICO DE EMPREGO DE, POLO MENOS, 12 MESES NOS ÚLTIMOS 18 MESES 08/02/2024
PRECÍSASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN FIGURAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO 07/02/2024
Precísase enfermeiro/a. Requisitos: Diplomatura ou Grao en Enfermería. Contrato indefinido. 02/02/2024
VENTA DE PESCADO - CON PERMISO DE CONDUCIR B 21/12/2023
XEFE DE COCIÑA 18/12/2023
AXUDANTE DE COCIÑA 18/12/2023