Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
AXUDANTE DE COCIÑA. PERSOAS DESEMPREGADAS CON FORMACIÓN EN HIXIENE ALIMENTARIA E PERMISO DE CONDUCIR 26/06/2019
REQUISITO IMPRESCINDIBLE CURSO DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE. 26/06/2019
PINTOR, OFICIAL DE SEGUNDA 26/06/2019
CO CARNÉ DE CONDUCIR B 26/06/2019
TITULACIÓN ESIXIDA: DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA CONTRATO XORNADA PARCIAL DE 10 HORAS SEMANAIS 26/06/2019
Para cubrir un posto de Repartidor de productos alimentarios, se precisa un conductor de furgoneta, con carnet de conducir B, carnet de manipulador de alimentos e Graduado en ESO. Experiencia de 12 meses en posto similar. Para reparto por toda a provincia de Pontevedra. Preferiblemente que os candidatos residan na zona de Pontevedra capital 26/06/2019
PRECÍSASE AXENTE COMERCIAL INMOBILIARIO E DE SEGUROS. EXPERIENCIA MÍNIMA, COMO COMERCIAL , DE 12 MESES. CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DUN ANO A XORNADA PARCIAL (4 HORAS DIARIAS 26/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON COÑECEMENTOS DE CAMAREIRA. CONTRATO XORNADA PARCIAL 20 HORAS SEMANAIS 26/06/2019
PRECÍSASE AXENTE COMERCIAL INMOBILIARIO E DE SEGUROS. EXPERIENCIA MÍNIMA COMO COMERCIAL DE 12 MESES. CARNÉ DE CONDUCIR B. 26/06/2019
Necesitase en Valga soldador caldereiro oficial de 3ª con 12 meses de experiencia. Ou ciclo medio de soldadura caldereria. Xornada completa 26/06/2019
CONTRATO DE 180 DIAS, CON POSIBILIDADE DE INDEFINIDO. REQUISITOS: GRAO OU DIPLOMATURA EN OPTICA E/OU OPTOMETRIA 26/06/2019
PRECISASE CARPINTEIRO DE PVC OU ALUMINIO QUE SEPA MONTAR FIESTRAS 26/06/2019
PRECÍSASE PERSOA CON TITULACIÓN DE TÉCNICO/A EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA REALIZAR PRÁCTICAS NON LABORAIS. A PERSOA CANDIDATA DEBERÁ SER MENOR DE 30 ANOS E NON TER EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN OU UNHA EXPERIENCIA INFERIOR A 3 MESES. 26/06/2019
Necesitase en Vilanova de Arousa camareiro/a axudante con 12 meses de experiencia. Xornada parcial 26/06/2019
PERRUQUERIA NA CORUÑA PRECISA UNHA PERRUQUEIRA CON 2 ANOS DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO. CONTRATO TEMPORAL DE VENRES E SÁBADO A XORNADA COMPLETA. FORMACIÓN PROFESIONAL DE PERRUQUERÍA E ESTÉTICA. 26/06/2019
COCIÑEIRO/A OFICIAL 2ª-3ª CON 12 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA PARA TEMPADA DE VERÁN 26/06/2019
NECESÍTASE COCIÑEIRA/O CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO XORNADA COMPLETA DURANTE 6 MESES. MAZARICOS - A CORUÑA 26/06/2019
PRECISASE AUXILIAR ENFERMERÍA XERIATRÍA CON CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. 26/06/2019
FORMACIÓN ESIXIDA: ENXEÑERÍA DE MONTES OU GRAO EN ENXEÑERÍA FORESTAL, ENXEÑERÍA TÉCNICA FORESTAL, TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL, TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAXISMO E DE MEDIO RURAL, TÉCNICO EN APROVEITAMENTO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL OU EQUIVALENTE. 26/06/2019
CAIXEIRA-REPOÑEDORA PARA CADEA DE SUPERMERCADOS -/- EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES MESES. 26/06/2019
CARNICEIRO PARA CADEA DE SUPERMERCADOS -/- EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES MESES 26/06/2019
PEÓN FORESTAL CON EXPERIENCIA MÍNIMA DUN ANO NO MANEXO DE DESBROZADORA E MOTOSERRA, VALORABLE TER CARNET FITOSANITARIO. 26/06/2019
DEPENDENTE DE CHACINERÍA PARA CADEA DE SUPERMERCADOS -/- EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES MESES. 26/06/2019
CONSERXE-PORTEIRO (ATENCIÓN Y LIMPEZA DE PORTAL Y ESCALEIRA 26/06/2019
DEPENDENTES DE FROITERÍA PARA CADEA DE SUPERMERCADOS -/- EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES MESES 26/06/2019
PEÓN BRIGADA DE VIXILANCIA E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR 26/06/2019
DEPENDENTES DE PEIXERÍA PARA CADEA DE SUPERMERCADOS -/- EXPERIENCA MÍNIMA DE TRES MESES. 26/06/2019
DIPLOMATURA OU GRAO EN TRABALLO SOCIAL PERMISO DE CONDUCIR DESEMPREGADOS 26/06/2019
A RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA CUBRIR VARIOS POSTOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA CONTRATOS AO LONGO DO VERÁN. REQUISITOS: TITULACIÓN DE TÉCNICO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 26/06/2019
PRECISASE CURSO DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS, E CURSO DE PRL. 26/06/2019
ASISTENTE DOMICILIARIO CON FORMACION ESPECIFICA 26/06/2019
OFICIAL DE COCIÑA PARA RESIDENCIA XERIÁTRICA 26/06/2019
SE PRECISA DOUS POSTOS DE ALBANEL CON NIVEL PROFESIONAL DE SEGUNDA, TERCEIRA O PEÓN. CON MÁIS DE 3 MESES DE EXPERIENCIA, FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Y CARNET DE CONDUCIR B. 26/06/2019
LIMPEZA E MANTEMENTO DA PISCINA MUNICIPAL 26/06/2019
NECESÍASE AYUDANTE DE COCIÑA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, COÑECEMENTOS DE COCIÑA, CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTO, EDUCACIÓN SECUNDARIA ( ESO 26/06/2019
NECESÍTASE CAMAREIRO CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E CON CARNÉ DE CONDUCIR PARA DESPRAZARSE AO CENTRO DE TRABALLO. XORNADA COMPLETA DE TARDE 25/06/2019
ENXEÑEIRO DE ESTUDOS DE OBRA E PRESUPOSTOS Tarefas: Orzar proxectos de estrutura metálica. Cálculo de estruturas complementarias ao mesmo. Relación con clientes (promotores ,enxeñerías, construtoras, etc. 25/06/2019
CONTRATO TEMPORAL. 6 MESES DE EXPERIENCIA 25/06/2019
HAMBURGUESERIA QUE PRECISA AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. 25/06/2019
CON ESTUDOS OFICIAIS DE COCIÑA 25/06/2019
HAMBURGUESERÍA QUE PRECISA CAMAREIRO/A CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES 25/06/2019
BÚSCASE TÉCNICO/A DE MANTEMENTO DE ASCENSORES PARA ZONA DA MARIÑA LUCENSE. IMPRESCINDIBLE TER A TITULACIÓN DE GRAO MEDIO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA OU GRAO SUPERIOR EN MECATRÓNICA. 25/06/2019
NECESÍTASE PINTOR OFICIAL 1ª/2ª. TRABALLO PARA VARIAS OBRAS EN LUGO A XORNADA COMPLETA 25/06/2019
PRECÍSASE ASISTENTE PERSOAL, PARA ACOMPAÑAMENTO DUNHA PERSOA CON LIMITACIÓS FÍSICAS NAS SÚAS ACTIVIDADES COTIÁS, DEPORTIVAS (NATACIÓN... 25/06/2019
NECESÍTASE AXUDANTE PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS. XORNADA PARCIAL DE 60 HORAS AO MES. VALORARASE RESIDENCIA POLA ZONA DA MARIÑA ORIENTAL 25/06/2019
NECESÍTANSE REPARTIDORES DE PIZZA A DOMICILIO EN COCHE OU CICLOMOTOR. VALORARASE RESIDENDIA NA ZONA DA MARIÑA ORIENTAL LUCENSE. 25/06/2019
NECESÍTASE PERSOA DESEMPREGADA PARA TAREFAS DE CARPINTERÍA METÁLICA. DISCAPACITADO/A COMPATIBLE CO POSTO A DESENVOLVER. CARNET B. 25/06/2019
UN ANO DE EXPERIENCIA NO COIDADO E MUXIDO DE GANDO VACÚN. PERMISO DE CONDUCIR 25/06/2019
DEPENDENTE DE ARTICULOS DE XARDINERIA 25/06/2019
NECESITANSE 2 CAMAREIRAS/OS. CON AXILIDADE PRA SERVIR MESAS E TERRAZAS. CONTRATO DE 3 MESES A XORNADA COMPLETA OU PARCIAL ( A NEGOCIAR 25/06/2019
DEPENDENTE STAND EN CENTRO COMERCIAL. REQUIRE EXPERIENCIA MÍNIMA SEIS MESES, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, ESTUDOS MÍNIMOS ESO, INGLÉS NIVEL MEDIO. 25/06/2019
NECESÍTASE 1 COCIÑEIRO, A CON ACREDITACIÓN DE HIXIENE ALIMENTARIA. CONTRATO DE 3 MESES. XORNADA COMPLETA OU PARCIAL (A NEGOCIAR 25/06/2019
3 POSTOS DE MONTAXE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. CON LOS CARNET NECESARIOS PRA TRABALLAR EN ALTURAS. PRA VIMIANZO. 25/06/2019
CONDUTOR DE CAMION CO CAP EN VIGOR 24/06/2019
PASTELEIRO CON EXPERIENCIA 24/06/2019
EXPERIENCIA 6 MESES 24/06/2019
BÚSCASE CARPINTERIO PARA OBRA E TALLER. OFICIAL DE 1ª CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES, DESEMPREGADO E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. 24/06/2019
CAMAREIRO/A PARA MELIDE. DESEMPREGADO. XORNADA PARCIAL. 24/06/2019
EXPERIENCIA MINIMA 12 MESES. 24/06/2019
NECESÍTASE COCIÑEIRA/O PARA CAMPAMENTO DE VERÁN PARA UNHAS 40 PERSOAS, DO 1 AO 12 DE XULLO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES. 24/06/2019
CONTABLE CON EXPERIENCIA E TITULACIÓN DE EMPRESARIAIS, ADE. OU ECONOMÍA. 24/06/2019
PRECISASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA COMPLEXO DEPORTIVO EN PEREIRO DE AGUIAR 24/06/2019
EXPERIENCIA 48 MESES OFICIAL DE 1ª - 2ª XORNADA PARCIAL 24/06/2019
COLOCACIÓN DE PEDRA NATURAL: FACHADAS, ESCALEIRAS , FIESTRAS ENTRE OUTROS. 24/06/2019
INSTALACION DE MOBLES DE COCIÑA, ARMARIOS EMPOTRADOS, PORTAS EXPERIENCIA 24 MESES XORNADA PARCIAL 24/06/2019
EXPERIENCIA 24 MESES OFICIAL 1ª-2ª XORNADA PARCIAL 24/06/2019
EXPERIENCIA 24 MESES OFICIAL 1ª-2ª XORNADA PARCIAL 24/06/2019
NECESÍTASE CAMAREIRO/A PARA BAR/CAFETERÍA E AXUDAR NA ELABORACIÓN DE PINCHOS 24/06/2019
NECESÍTASE ELECTRICISTA (OFICIAL 24/06/2019
ASESORAMENTO E INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O CONCELLO DE O BOLO. CON HABILITACIÓN PARA GUÍA TURÍSTICA 24/06/2019
REALIZACIÓN DE CUBERTAS DE TELLA E REALIZACIÓN DE LIMPEZA E REXUNTAS DE MUROS DE PEDRA. TARXETA PROFESIONAL DA CONSTRUCCIÓN. TARXETA DE GRUISTA. NIVEL MEDIO PREVENCIÓN. 21/06/2019
CON COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA NO SECTOR 21/06/2019
PERSOAS CON FORMACIÓN E EXPERIENCIA PREVIA DEMOSTRABLE MÍNIMA DE 5 ANOS NO BOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS E XERADORES, TANTO DE FÍO COMO DE PLETINA, DE TODO TIPO DE POTENCIAS. FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: ENXEÑEIRO TÉCNICO EN ELECTRICIDADE. PERMISO DE CONDUCIR 21/06/2019
NECESÍTASE COCIÑEIRO/A PRA MUROS. XORNADA COMPLETA 2 MESES DE CONTRATO 21/06/2019
MONITOR/A DE PILATES CON 6 MESES DE EXPERIENCIA CON FORMACIÓN EN PILATES OU ACTIVIDADES SIMILARES PARA CONTRATO A TEMPO PARCIAL. 21/06/2019
PEÓN DA CONSTRUCIÓN PARA TRABALLAR EN ARTEIXO 21/06/2019
SOLICITASE CONDUCTOR DE FURGONETA PARA EMPRESA DE RECREATIVOS 21/06/2019
PRECÍSASE FARMACEUTICO DOMINIO DO PROGRAMA INFORMÁTICO:NIXFARMA XORNADA DE TRABALLO:COMPLETA 21/06/2019
EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS EN CONDUCIÓN DE CAMIÓN CON GUINDASTRE. PERMISO DE CONDUCIR TIPO C. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR E EXTERIOR (REALÍZANSE TRABALLOS EN ALTURA 21/06/2019
OFICIAIS DE PRIMEIRA OU SEGUNDA. 24 MESES DE EXPERIENCIA. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR E EXTERIOR CON REALIZACIÓN DE TRABALLOS EN ALTURA. 21/06/2019
ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS PARA TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN PÚBLICA. 24 MESES DE EXPERIENCIA 21/06/2019
Traballos de albanilería. Curso básico de prevención de riscos. 21/06/2019
PRECÍSASE TÉCNICO XESTIÓN ADMINISTRATIVA CON EXPERIENCIA 12 MESES. XORNADA PARCIAL 21/06/2019
SOLICÍTASE APLICADOR DE PRAGUICIDAS PARA A ELIMINACIÓN DE VESPA VELUTINA. REQUÍRESE PERSOAL QUE NON SEXA ALÉRXICO Á PICADURA DE HIMENÓPTEROS, DISPOÑER DE CARNÉ PARA UTILIZACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS E CARNÉ DE CONDUCIR "B". 21/06/2019
ENCARGADO. COMPRENSIÓN BÁSICA DE PLANOS, CURSO NIVEL BÁSICO DE 60 H EN PRL. DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR E DOTES PARA TRABALLAR EN EQUIPO 21/06/2019
SOLICITASE CAMARERO/A. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. DISPONIBILIDADE TAMÉN PARA SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS. 21/06/2019
Albaneis (4 21/06/2019
Encargado de obra. Comprensión básica de planos. Curso de riscos. Disponibilidade para viajar. 21/06/2019
COMPRENSIÓN BÁSICA DE PLANOS. DOTES ORGANIZATIVAS. CURSO NIVEL BÁSICO DE 60H PRL. DISPONIBILIDADE DE VIAXAR 21/06/2019
Disponibilidade para viaxar. Curso de riscos. 21/06/2019
PERSOA PARA MONTAXE E DESMONTAXE DE ESCENARIO MOBIL, DISPOÑIBLE FINS DE SEMANA, CON CARNÉ DE CONDUCIR. 21/06/2019
OFERTA DE CRISTALEIRO PARA A CORUÑA. EXPERIENCIA 12 MESES EN COLOCACIÓN E CORTE DE VIDRIOS E CARNET DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL DE 3 A 6 MESES. XORNADA COMPLETA 20/06/2019
PRECISASE EXPERIENCIA DE 60 MESES E TITULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OU PRIVADO. XORNADA COMPLETA. 20/06/2019
PRECÍSASE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 60 MESES E TÍTULO DE FORMACIÓN PROFERSIONAL OU TÍTULO PRIVADO, PARA TRABALLAR A XORNADA COMPLETA 20/06/2019
Necesítase PINTOR/COLOCADOR DE PLADUR. 9 MESES DE EXPERIENCIA. PRA MAZARICOS - A CORUÑA 20/06/2019
EXPENDEDOR DE COMBUSTIBLE.EXPERIENCIA MINIMA DE 3 MESES.. 20/06/2019
PRECÍSASE MONITOR/A DEPORTIVO PARA TRABALLAR A XORNADA PARCIAL DE 7 HORAS Á SEMANA. REQUISITOS NECESARIOS: CARNÉ B E GRAO EN CIENCIAS DO DEPORTE OU TÉCNICO SUPERIOR EN ENSINANZAS E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA. DURACIÓN DO CONTRATO:10 MESES. DATA PREVISTA DE INCORPORACIÓN: 01/09/2019 20/06/2019
MECÁNICO TALLER AGRÍCOLA MAIOR DE 40 AÑOS 20/06/2019
REQUISITOS: DIPLOMATURA/GRAO ENFERMERÍA E CELGA 4. 20/06/2019
SOLICITASE UN FORMADOR/A PARA IMPARTIR UN CURSO DE INFORMÁTICA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL DE 6 HORAS SEMANAIS. REQUISITOS: FORMACIÓN ACADÉMICA EN INFORMÁTICA (TÉCNICO SUPERIOR, DIPLOMATURA, LICENCIATURA OU GRAO 20/06/2019
CON PERMISO DE CONDUCIR C+C1 20/06/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN CARNET C O C1 CONTRATO INDEFINIDO 20/06/2019
Con FP1 automoción 20/06/2019
DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERIA VARIOS POSTOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 20/06/2019
PINTOR DE VEHICULOS OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA ACREDITABLE PARA ZONA DE POIO 20/06/2019
PRECÍSASE CONDUTOR/A DE CAMIÓN. CARNÉ DE CONDUCIR C1. TARXETA DE CUALIFICACIÓN DE CONDUTOR. 20/06/2019
PRECÍSASE ASISTENTE DOMICILIARIO PARA O CONCELLO DO INCIO 20/06/2019
Peons e oficiais de segunda para construccion. 20/06/2019
SOLICÍTASE CONDUTOR DE FURGONETA (ALMACÉN CARGA E DESCARGA 20/06/2019
CALDEREIRO-TUBEIRO PARA EMPRESA DE INSTALACIÓNS CONTRA INCENDIOS E CLIMATIZACIÓN. CONTRATO INDEFINIDO. PERMISO DE CONDUCIR B. TRABALLOS EN TODO ESPAÑA. CURSO BÁSICO PRL. 20/06/2019
OFICIAL DE CARPINTERÍA METÁLICA 20/06/2019
TÍTULO EN RELACIÓNS LABORAIS, EMPRESARIAIS OU ADE -/- EXPERIENCIA EN ASESORÍAS E EN TRABALLOS CONTABLES, FISCAIS E LABORAIS. 20/06/2019
MECÁNICO CON FP EN AUTOMOCIÓN ,VALORARASE EXPERIENCIA EN MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN E OBRAS PÚBLICAS 20/06/2019
EXPERIENCIA DE 6 MESES. PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE. 20/06/2019
COCEDOR DE PEIXES E MARISCOS PARA CAMBADOS 20/06/2019
CON CARNÉ DE CONDUCIR 20/06/2019
PERSOAS DESEMPREGADAS CON PERMISO DE CONDUCIR B 20/06/2019
PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE PATRON EN BARCO DE ARTES MENORES, NA RIA DE MUROS-NOIA 20/06/2019
FISIOTERAPEUTA CON 6 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. CONTRATO 1 MES XORNADA COMPLETA. 20/06/2019
CONDUCTOR DE CAMIÓN CON CARNÉT C+C1 20/06/2019
Instaladores Contra incendios-Tubeiros-Clima. Montaxe tubería aceiro e inox. Traballar España e saídas Europa. 60 meses experiencia. Oficial. Riscos. 20/06/2019
Soldadores Aceiro-inox. Experiencia climatización. 60 meses experiencia. Oficial. Para España e saídas a Europa. Risgos 20/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA MESIA. 20/06/2019
GARDAPESCA-PATRÓN PARA A RÍA DO BURGO. CARNET DE PATRÓN PORTUARIO. 20/06/2019
Ofrécese posto de limpeza e desinfección de vehículos de transporte de gando, emisión de certificados e precintado de vehículos. Imprescindible carné básico de aplicador de fitosanitarios en vigor. Xornada de traballo a tempo parcial. 20/06/2019
ALBANEL PARA TRABALLOS DE OBRA NOVA, REFORMAS, FACHADAS, ETC.// PERMISO DE CONDUCIR B1. 20/06/2019
PEÓN DE CARPINTARIA METALICA 19/06/2019
POSTO PARA UN AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NA ZONA DE FOZ. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR. 19/06/2019
4 prazas de limpadores de instalacións para o Concello de Muiños 19/06/2019
CAMAREIRO/A 19/06/2019
CORTADOR FORESTAL CON 3 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO 19/06/2019
OFICIAIS FRIGORISTAS E/OU MONTADORES DE CONDUTOS. EXPERIENCIA MÍNIMA 36 MESES. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (60 HORAS 19/06/2019
O IMELGA DA CORUÑA PRECISA CUBRIR UNHA PRAZA DE MÉDICO FORENSE. PREFERENTEMENTE ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL E COÑECEMENTOS NESTA MATERIA. 19/06/2019
SOLICITANSE 10 SOLDADORES/AS TIG OFICIAIS DE 2ª CON COÑECEMENTOS DE ARMADOR. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA E CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 HORAS 19/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOSCUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE APRENDIZ DE SOLDADOR. XORNADA DE TRABALLO COMPLETA. 19/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA DE DOUS ANOS MÍNIMO PARA ZONA DE SANXENXO. TEMPADA DE VERAN 19/06/2019
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA DE 1 ANO MÍNIMO E CONOCIMIENTOS/EXPERIENCIA NO SECTOR DA CONSTRUCCION PARA ZONA DE SANXENXO 19/06/2019
COSTUREIRA/O 1 OFICIAL CON 12 MESES DE EXPERIENCIA 1 APRENDIZ 19/06/2019
Tecnicos en integración social con titulación mínima de integración social, educación social ou curso de monitor/a de tempo libre. Imprescindible carnet de conducir. 19/06/2019
PRECISANSE ALBANEIS OFICIAIS PRIMEIRA QUE TEÑAN EXPERIENCIA NA COLOCACION DE PLAQUETA E AZULEXO IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DE CURSOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CO POSTO DE TRABALLO CONTRATO TRABALLO:6 MESES 19/06/2019
CONDUTOR DE AUTOBÚS URBÁN PARA O GROVE PERMISO DE CONDUCIR TIPO D E CAP XORNADA COMPLETA 19/06/2019
1 praza de auxiliar de axuda no fogar para o Concello de Lobios, precisase certificado de profesionalidade, duración 11 días. 19/06/2019
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS. REQUISITOS: FORMACIÓN PROFESIONAL NAS RAMAS DE ELECTRICIDADE E/OU FRÍO, CARNÉ DE CONDUCIR. XORNADA PARCIAL. 19/06/2019
EMPRESA DE INSTALACIÓNS CONTRA-INCENDIOS E CLIMA PRECISA CUBRIR 2 POSTOS DE SOLDADOR TIG CON EXPERIENCIA EN TUBERÍA DE ACEIRO, SOPORTACIÓN, ESTRUTURAS, SALAS DE BOMBAS...PARA OBRAS POR TODO O TERRRITORIO NACIONAL. IMPRESCINDIBLE CURSO BÁSICO PRL. 19/06/2019
PRECISASE UN PINTOR DE OBRA, CATEGORÍA OFICIAL DE 2ª, CON 24 MESES DE EXPERIENCIA, CON CARNÉ DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 19/06/2019
ELIMINACIÓN DE NIÑOS DE VESPA VELUTINA REQUISITOS: NON SER ALÉRXICO Á PICADURA DE HIMENÓPTEROS/CARNÉ APLICADOR FITOSANITARIOS,BIOCIDAS E/OU EQUIVALENTE/CARNÉ CONDUCIR B 19/06/2019
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VIVENDAS, NAVES E LOCALES COJMERCIAIS. 19/06/2019
INSTALADOR/A ELECTRICISTA CATEGORÍA OFICIAL CON 12 MESES MÍNIMO EXPERIENCIA . IMPRENSCINDIBLE CARNÉ DE INSTALADOR E/OU FP, CICLO MEDIO, CICLO SUPERIOR RAMA ELECTRICIDADE. CON EXPERIENCIA EN FORNTANERÍA, CALEFACCIÓN E ENERXÍAS RENOVABLES. XORNADA COMPLETA. 6 MESES CONTRATO. 19/06/2019
PRECÍSASE CAMAREIRO/A CON FORMACIÓN EN HIXIENE ALIMENTARIA (MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 19/06/2019
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA PRA REALIZAR AS TAREFAS PROPIAS DO POSTO. CON CARNET DE CONDUCIR PRA CARNÉS - VIMIANZO - A CORUÑA 19/06/2019
PRECÍSASE AXUDANTE DE ELECTRICISTA PARA TAREFAS DE APOIO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDADE. CONTRATO DE 2 MESES A XORNADA PARCIAL (20 HORAS SEMANAIS 18/06/2019
CAMAREIROS/AS PARA ZONA DE SANXENXO. MAIOR DE 25 ANOS. VALORARASE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E PERMISO DE CONDUCIR "B" 18/06/2019
SOLICÍTASE DEPENDENTE/A DE COMERCIO (AXUDANTE 18/06/2019
AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE XERIATRIA/ COIDADOR DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS/XEROCULTOR LOCALIDADE: RIBADUMIA FORMACIÓN (CALQUERA DAS SEGUINTES 18/06/2019
DEPENDENTE DE ÓPTICA CON EXPERIENCIA PARA CUBRIR DOUS MESES DE VACACIÓNS (XULLO E AGOSTO 18/06/2019
Necesitase en Pontecesures monitor deportivo/tempo libre para impartir crases de zumba/aerobic. Xornada parcial 18/06/2019
CON CAP DE MERCANCIAS Y TACOGRAFO, TRANSPORTE POR LAS PROVINCIAS DE PONTEVEDRA Y CORUÑA 18/06/2019
CAMAREIRA CON EXPERIENCIA -/- CONTRATO DE MEDIA XORNADA E HORARIO DE TARDES. 18/06/2019
INSTALADOR/A DE FACHADAS VENTILADAS.DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR POLA PENINSULA E ISLAS.RECOMENDABLE TER FORMACIÓN EN PRL. 18/06/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON 2 MESES DE EXPERIENCIA 18/06/2019
PRECÍSASE COCIÑEIRA /O PARA SAN XOAN DE RIO (OURENSE 18/06/2019
PASTELEIRO CON 36 MESES DE EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS NA ELABORACION DE BOLERÍA ARXENTINA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
PRECÍSANSE 2 ALBANEIS OFICIAL PRIMEIRA OU SEGUNDA PARA EMPRESA DE CONSTRUCIÓN. CONTRATO INICIAL DE 3 MESES A XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
OPERADOR ESPECIALISTA EN MANEXAR EQUIPOS DE ORDEÑO AUTOMATIZADO CON EXPERIENCIA DE 12 MESES E DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR FINS DE SEMANA 18/06/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa traballador/a co certifiicado de profesionalidade de atención sociosanitaria en institución ou CM atención sociosanitaria. Xornada completa 18/06/2019
ALBANEL (PEÓN OU SUPERIOR 18/06/2019
OS CANDIDATOS DEBEN TER DISCAPACIDADE FÍSICA. REQUÍRESE OPERARIO ESPECIALISTA DE MÁQUINAS DE ROBOT INDUSTRIAL CON CICLO GRAO MEDIO MECANIZADO. PERMISO DE CONDUCIR VEHÍCULOS B. XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
TÉCNICO EN PANADARÍA, REPOSTARÍA E CONFEITARÍA// CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS// CONTRATO TEMPORAL CON DURACIÓN ESTIMADA DE 180 DÍAS// XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
NON É NECESARIA EXPERIENCIA. CONTRATO INICIAL DE 90 DÍAS 18/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE ARQUTECTO TÉCNICO. ESTUDIO E PRESENTACION DE LICITACIÓN, DIRECCIÒN DE OBRAS, COORDINACIÒN E CONTRATACIÒN DE SUBCONTRATA,.... CAPACIDADE DE NEGOCIACIÒN. CONTRATO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
PRECÍSASE COIDADORA, EMPREGADA DE FOGAR PARA MOURUAS EN SAN XOAN DE RIO (OURENSE 18/06/2019
TRABALLO ITINERANTE PARA LIMPEZA DE TRAMOS DE RÍOS DOS CONCELLOS DE LUGO, GUITIRIZ, CASTRO DE REI, A PASTORIZA, BEGONTE, ABADÍN, SARRIA E CASTROVERDE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE SEIS MESES (MANEXO DE MOTOSERRA E DESBROZADORA DEMOSTRABLE 18/06/2019
4 Postos de axudante de cociña para o Concello de Muiños 18/06/2019
Precísase administrativo/a con dominio superior de follas de cálculo EXCEL. 18/06/2019
SOLICÍTASE UN EMBALADOR - EMPAQUETADOR, PARA CONTRATO DE FORMACIÓN 18/06/2019
PRECÍSASE CAMAREIRA/O DE PISO CON 3 MESES DE EXPERIENCIA. NIVELMEDIO DE INGLÉS 18/06/2019
EN NOIA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE AXUDANTE DE DEPENDENTE DE FROITERÁ, DE VENTA AMBULANTE NOS MERCADOS DA ZONA DE BARBANZA - NOIA CONTRATO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
PARA TRANSPORTE DE GANDO. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR C E 24 MESES DE EXPERIENCIA. 18/06/2019
AXUDANTES A DOMICILIO 18/06/2019
PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUDE NO REXISTRO DO CONCELLO DE BARREIROS ANTES DAS 15:00 HORAS DO DÍA 25 DE XUÑO. DEBERÁN APORTAR INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN NO REXISTRO DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DA XUNTA DE GALICIA. 18/06/2019
conductor camion 18/06/2019
arquitecto tecnico 18/06/2019
Necesitase en Valga motoserristas con 12 meses de experiencia. Xornada completa 18/06/2019
EMPREGADA DE FOGAR INTERNA PARA SAN VICENTE (O GROVE 18/06/2019
COCIÑEIRA/O. 18/06/2019
NECESÍTASE AXUDANTE/A DE PASTELERÍA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA.. XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
Un posto de traballo temporal de camareiro/a en restaurante da costa coruñesa. Xornada completa. 18/06/2019
Un posto de axudante de cociña para traballar en restaurante da costa os meses de verán. Xornada completa. 18/06/2019
POSTO OFERTADO:APRENDIZ DE FONTANEIRO CARNE DE CONDUCIR B XORNADA DE TRABALLO:COMPLETA NON É NECESARIA EXPERIENCIA LABORAL 18/06/2019
Necesítase fisioterapeuta, valórase experiencia previa e formación especializada 17/06/2019
TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON 24 MESES DE EXPERIENCIA FORMACIÓN MÍNIMA: TÉCNICO XESTIÓN ADMINISTRATIVA / CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS PERMISO DE CONDUCIR TIPO B LOCALIDADE: CAMBADOS 17/06/2019
OPERARIO PLÁSTICO (EXTRUSIÓN 17/06/2019
CONDUCTOR DE AUTOCAR / 3 MESES DE EXPERIENCIA / PERMISO CONDUCIR TIPO "D" / CAP / TACOGRAFO 17/06/2019
Perruqueira para Oleiros. Of de 2ª con experiencia mínma de 24 meses preferiblemente con titulación. Contrato parcial 20h. semanais. 17/06/2019
MECÁNICO DE AUTOMÓVILES, OFICIAL DE PRIMEIRA 17/06/2019
NECESÍTASE SOCORRISTA PARA PISCINA CON CARNET DE SOCORRISTA EXPEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA. 17/06/2019
ALBANEL OFICIAL PRIMEIRA PARA SARRIA (POSTO ITINERANTE 17/06/2019
CONDUTOR DE GUINDASTRE PORTA VEHÍCULOS PERMISO DE CONDUCIR C E CAP COÑECEMENTOS DE MECÁNICA LOCALIDADE: MEIS 17/06/2019
ALBANEL EXPERIENCIA 12 MESES 17/06/2019
PARA TRABALLOS DE PULIDO DE FORMIGÓN. OFICIAL DE 1ª OU 2ª. FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (60HORAS 17/06/2019
EXPERIENCIA 12 MESES COÑECEMENTOS DE MANICURA E PEDICURA 17/06/2019
NECESÍTASE PERSOA PARA TRABALLOS PARA REALIZAR TRABALLOS NO FORGAR (INTERNA 17/06/2019
XEROCULTOR PARA CAMBADOS POSUÍR ALGUNHA FORMACIÓN DAS SEGUINTES: -CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA -CICLO MEDIO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA -CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 17/06/2019
REQUÍRESE MECÁNICO DE VEHÍCULOS CON CARNÉ DE CONDUCIR, FORMACIÓN ACADÉMICA E UN ANO DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. 17/06/2019
ESTETICISTAS 17/06/2019
PERSONA DESEMPREGADA MENOR DE 30 ANOS PARA CONTRATACIÓN SUBVENCIONADA. PREFERIBLE PRIMEIRO EMPREGO. PERMISO DE CONDUCIR. VALORARASE CARNÉ DE CARRETILLEIRO. XORNADA COMPLETA 17/06/2019
COORDENADORA/OR SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO. REQUISITO: GRAO OU DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL 17/06/2019
PRECÍSASE CAMARERO/A, PARA BAR NAS AFORAS DA ESTRADA 17/06/2019
DOUS POSTOS DE TRABALLO PARA MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS NO SECTOR METALÚRXICO. SALARIO SEGUNDO CONVENIO DO METAL DE OURENSE. 17/06/2019
COCIÑEIROS, EN XERAL (AXUDANTE 17/06/2019
COCIÑEIRO PARA PORTO DO SON. 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORADA VERÁN A TEMPO COMPLETO 17/06/2019
ESPECIALISTA EN TRABALLOS FORESTAIS CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, CON CARNÉ DE CONDUCIR E CAPACIDADE DE MANEXO DE TRACTOR. DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR FINS DE SEMANA. 17/06/2019
PRECISASE: TITULO DE ENFERMEIRO/A CON EXPERIENCIA. A XORNADA E A TEMPO PARCIAL. O POSTO DE TRABALLO E NA ILLAS CIES E O TRASLADO E EN BARCO QUE PARTE DE VIGO 17/06/2019
AUXILIAR CONTROL DE CALIDADE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. SE VALORARÁ EXPERIENCIA NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR "B" 17/06/2019
ARQUITECTO PARA ZONA DE SANXENXO. FORMACION DE LICENCIADO/A OU GRAO EN ARQUITECTURA. 17/06/2019
. 17/06/2019
MECÁNICO PARA CAMBIO DE RODAS, ACEITE, PASTILLAS DE FREO, DISTRIBUCIÓNS, ETC. CONTRATO DE 90 DÍAS, XORNADA 4H/TARDE. SALARIO NETO 700-800€. REQUISITOS: CICLO MEDIO MECÁNICA MÁIS UN ANO DE EXPERIENCIA OU 3 ANOS DE EXPERIENCIA. 17/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE FONTANEIRO FICIAL CON COÑECEMENTOS DE ELECTRICIDADE. 17/06/2019
SOLDADOR/A CON EXPERIENCIA EN TRABALLO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA E MANTEMENTO INDUSTRIAL. 14/06/2019
FORMACIÓN: GRAO OU DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO 14/06/2019
TÉCNICO SUPERIOR ENACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS OU TITULACIÓN EQUIVALENTE. CONTRATO DE 6 MESES. XORNADA COMPLETA 14/06/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa albanel oficial con 12 meses de experiencia e PRL da construcción.Permiso de conducir "B". Xornada completa 14/06/2019
Fontaneiro. Oficial 1ª ou 2ª. 90 días. 14/06/2019
educadora infantil catro días Xunqueira de Ambía 14/06/2019
SOLICÍTASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON PERMISO DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. XORNADA PARCIAL. 14/06/2019
FISIOTERAPEUTA PARA FERROL. 14/06/2019
NECESÍTASE SOCORRISTA PARA UN PARQUE ACUÁTICO CON CARNET DE SOCORRISTA EXPEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA E ACTUALIZADO. 14/06/2019
SOLICÍTASE PEÓN DE ALMACÉN PARA CUBRIR UNHA BAIXA POR ENFERMIDADE. XORNADA COMPLETA. 14/06/2019
Coñecementos de mecánica e soldadura. Permiso de conducir C e valorable CAP. 14/06/2019
SOLICÍTASE MONTADOR/INSTALADOR DE CARPINTERÍA METÁLICA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR 14/06/2019
Formación requerida e coche propio. 14/06/2019
SOLICÍTASE ASISTENTE DOMICILIARIO. XORNADA PARCIAL 14/06/2019
CONTRATO TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DE 4 HORAS DIARIAS 14/06/2019
CAMAREIRA/O PARA CASA RURAL TEMPORADA DE VERÁN (90 DÍAS 14/06/2019
SOLICITASE UN/UNHA ALBANEL. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO ESO O EQUIVALENTE, 4 ANOS DE EXPERIENCIA, CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (60 HORAS 14/06/2019
COMERCIAL DO SECTOR DA COMUNICACIÓN OU PUBLICIDADE CON 12 MESES DE EXPERIENCIA //PERMISO DE CONDUCIR//NIVEL FORMATIVO BACHARELATO// COÑECEMENTOS DE OFFICE///DURACIÓN DO CONTRATO 3 MESES A XORNADA COMPLETA// 14/06/2019
DESEMPREGADO / A 14/06/2019
FISIOTERAPEUTA PARA ZONA DE MARIN. FORMACIÓN DE DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA 14/06/2019
CAMAREIRO/A PARA CAMPING CON 6 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA 14/06/2019
LAMNINADOR DE COMPOSITER PARA CONSTRUCCION E REPARACION DE EMBARCACIONS (OFICIAL DE PRIMERA OU SEGUNDA 14/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA Y CURSO DE FORMACIÓN DE COCIÑA 14/06/2019
COCIÑEIRO/A CON FORMACIÓN CICLO MEDIO OU SUPERIOR NA FAMILIA DE COCIÑA E RESTAURACIÓN E 12 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. 14/06/2019
LAMINADOR DE COMPOSITES PARA CONSTRUCCIONS E REPARACIONS DE EMBARCACIONS (OFICIAL DE PRIMERA O SEGUNDA 14/06/2019
PRECÍSASE CONDUTOR CAMIÓN PARA PLANTA DE RECICLAXE DE RESIDUOS. EXPERIENCIA 12 MESES, CAP E PERMISO DE CONDUCIR C 14/06/2019
EN RIBEIRA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO EN PREVENCIÓN E CONTROL DE PRAGAS. VALORARASE: EXPERIENCIA E FORMACIÓN NO SECTOR DE CONTROL DE PRAGAS, HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA RELACIONARSE CO CLIENTE.... NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR PORQUE SE VAN A REALIZAR DESPLAZAMIENTOS TODOS OS DÍAS. 14/06/2019
OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓN OU A TITULACIÓN DE TÉCNICO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. 14/06/2019
REQUÍRESE ALBANEL OFICIAL 1ª CON MÁIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE, CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS E CARNE DE CONDUCIR B 14/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS 14/06/2019
NECESÍTASE CAMAREIRO, A PRA LUGAR DE CAMELLE - CAMARIÑAS - A CORUÑA 14/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS 14/06/2019
REQUÍRESE ASISTENTE DOMICILIARIO CON CARNÉ DE CONDUCIR B. MÍNIMA TITULACIÓN EXIXIDA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. XORNADA SEMANAL DE 12 HORAS. 14/06/2019
PRECISASE CONDUTOR PARA AUTOBUS DE 13 A 15 METROS PARA LINEA REGULAR DE LONGO RECORRIDO CON BASE EN OURENSE. IMPRESCINDIBLE 6 MESES DE EXPERIENCIA , CAP E TACOGRAFO 14/06/2019
REQUÍRESE CARNÉ DE MARIÑEIRO PESCADOR, FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE MARÍTIMA E RECOÑECEMENTO MÉDICO 14/06/2019
Fontaneiro. 90 días. Axudante ou aprendiz 14/06/2019
BAÑISTA-SOCORRISTA PARA ESPAZOS ACUÁTICOS LOCALIDADE: MEIS TITULACIÓN DE SOCORRISTA ACUÁTICO E INSCRITO NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA REMUNERACIÓN MENSUAL: 1500 € 14/06/2019
OFERTA DE OFICIAL DE PERRUQUERIA PARA TRABALLOS DE PERRUQUERÍA EN XERAL. IMPRESCINDIBLE 1 ANO EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS BÁSICOS DE ESTÉTICA . TRABALLO EN EQUIPO. 14/06/2019
AXUDANTE DE CARPINTERÍA METÁLICA. 12 MESES DE EXPERIENCIA. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. XORNADA COMPLETA 14/06/2019
SOLDADOR POR TIG OU MIG-MAG (OFICIAL-AXUDANTE 14/06/2019
Necesitase en Valga péon da construción con 12 meses de experiencia. Xornada completa. 14/06/2019
Empresa relacionada coa contrucción de obras, precisa un Técnico para traballos de Contrucción. Tarefas de inspección e control de calidade en laboratorio e obra. Con titulación regrada de Arquitectura Técnica (Aparellador 13/06/2019
SOLICITASE UN CONDUTOR/A DE GUINDASTRE EN CAMIÓN E CON MANEXO DE RETROEXCAVADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA, DISPONIBILIDADE XEOGRÁFICA E PERMISO DE CONDUCIR C. 13/06/2019
OFERTA DE CONDUTOR DE CAMIÓN DE TRAILER CON EXPERIENCIA DUN ANO. CARNÉS C E C1. CONTRATO DE OBRA E SERVIZO DETERMINADO. 13/06/2019
PRECISASE ALBANEL, OFICIAL 1ª CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. 13/06/2019
PRECÍSASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, PARA A REALIZACIÓN DE ORZAMENTOS, FACTURACIÓN, CONTROL DE COBROS E PAGOS, XESTIÓN BANCARIA E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. FORMACIÓN: TÉCNICO/A EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA OU TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS. INFORMÁTICA BÁSICA PARA A XESTIÓN (WORD, EXCEL ... 13/06/2019
1PROFESIONAL ENFERMARÍA PARA NOIA, CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA, TITULACION 13/06/2019
NECESÍTASE TRABALLADOR/A DE GANDO VACÚN . MANEXO DE ANIMAIS, CARGA E DESCARGA DOS MESMOS E CONDUCCIÓN DE CAMIÓN. XORNADA COMPLETA. CARNÉ DE CONDUCIR B. HORARIO DE TRABALLO DE 04:00 A 10:00 E 12:00 A 14:00H. 13/06/2019
REQUÍRESE PERSOA CON DISCAPACIDADE ACREDITADA PARA TRABALLAR COMO PERSOAL DE LIMPEZA NUN XIMNASIO NA ZONA DE NAVIA. XORNADA SEMANAL DE 15 HORAS 13/06/2019
NECESÍTASE MODISTA/O CON EXPERIENCIA PARA COMERCIO MENOR E CONFECCIÓN TEXTIL. CONTRATO DE MEDIA XORNADA POLAS TARDES. 13/06/2019
PRECISA APRENDIZ PARA EMPRESA DE REPARACIÓNS /REFORMAS INTEGRAIS. 13/06/2019
Buscase camareiro para cafetería. Valorarase experiencia. 13/06/2019
NECESÍTASE AXUDANTE/A DE ELECTRICISTA PARA CONTRATO DE XORNADA COMPLETA. INCORPORACION INMEDIATA. 13/06/2019
NECESÍTASE ELECTRICISTA, OFICIAL DE 1ª. CONTRATO XORNADA COMPLETA. INCORPORACION INMEDIATA 13/06/2019
XORNADA PARCIAL DE CATRO HORAS DIARIAS. CON TITULACIÓN RELACIONADA COA ACTIVIDADE. 13/06/2019
EDUCADOR INFANTIL. TITULACIÓN ACADÉMICA: TECNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL/ TÉCNICO/A SUPERIOR EN XARDÍN DE INFANCIA. 13/06/2019
SOLICITASE UN PERRUQUEIRO/A. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL OS XOVES POLA TARDE, VENRES DE MAÑAN E TARDE, SÁBADOS POLA MAÑAN. REQUISITOS: 36 MESES DE EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA 13/06/2019
vixilante instalacións deportivas 13/06/2019
PERSOAL DE LIMPEZA PARA MELIDE. DESEMPREGADO/A. XORNADA COMPLETA. FORMACIÓN MÍNIMA GRADUADO ESCOLAR 13/06/2019
EXPERIENCIA 12 MESES EXPERIENCIA ELABORACIÓN EN PRANCHA 13/06/2019
SOLICÍTASE OFICIAL, PEÓN OU APRENDIZ DE CARPINTEIRO CON PERMISO DE CONDUCIR. 13/06/2019
MAQUINISTA TRATOR TRATOR CON REMOLQUE FORESTAL CON GUINDASTRE CARNET C E C+E CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: CAP E MANEXO DE GUINDASTRE 13/06/2019
EMPREGADOS DE PREDIOS-PORTEIRO DE VIVENDA PARA A CORUÑA. XORNADA COMPLETA. CONTRATO TEMPORAL. PORTERÍA E TRABALLOS DE MANTEMENTO DO EDIFICIO. 13/06/2019
COLOCADORES DE PORTAS E VENTÁS EN PVC O ALUMINIO CON EXPERIENCIA. CONTRATO POR 30 DÍAS. PERMISO DE CONDUCIR. 13/06/2019
CAMAREIRA/O DE PISOS PARA O GROVE 24 MESES DE EXPERIENCIA 13/06/2019
ENCOFRADOR EXPERIENCIA 12 MESES CARNET CONDUCIR 13/06/2019
CENTRO RESIDENCIAL DE OLEIROS PRECISA CUBRIR 3 POSTOS DE ENFERMERO/A. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 13/06/2019
COCIÑEIROS (AXUDANTE- OFICIAL 3ª 13/06/2019
12 MESES DE EXPERIENCIA. CANDIDATOS/AS DE CONCELLOS LIMÍTROFES A BETANZOS 13/06/2019
CAMAREIROS EN XERAL (AXUDANTE- OFICIAL 3ª 13/06/2019
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A (OFICIAL 1ª ou 2ª 13/06/2019
CAMAREIRO PARA ARZÚA. DESEMPREGADO. SEIS MESES DE EXPERINCIA. XORNADA COMPLETA 13/06/2019
PRECÍSASE PANADEIRO/A. CONTRATO DE 6 MESES A XORNADA COMPLETA. TRABALLO NOCTURNO. CARNÉ DE CONDUCIR A OU B 12/06/2019
POSUÍR O CAP, CARNÉ DE CONDUTOR DE CAMIÓN CON GUINDASTRE CON BOTONERA, FORMACIÓN DE 60 HORAS EN RISCOS LABORAIS, FORMACIÓN 6 HORAS EN APARELLOS ELEVADORES.1 ANO DE EXPERIENCIA.CARNÉ DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. EN CASO DE DESPRAZAMENTO. ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN A CARGO DA EMPRESA. SALARIO BRUTO: ENTRE 1200 E 1500 EUROS/MES Interesados que cumpran requisitos: Currículum Vitae a: administracion@gruasrubio.com e con coñecemento a: elisa.gonzalez.perez@xunta.gal Teléfono da empresa: 986 540 203. Contacto: Nieves Fernández 23/05/2019
RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA ENFERMEIROS/AS. REQUISITOS: GRAO OU DIPLOMATURA EN ENFERMERIA 03/05/2019