Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
CONDUTOR DE GUINDASTRE PARA ASISTENCIA EN ESTRADA, CARNET C E CAP EN VIGOR 16/08/2019
CARNET C+E E CAP 16/08/2019
12 meses de experiencia. xornada parcial. Desempregado/a. 16/08/2019
XEROCULTOR/A PARA DESENROLO DE FUNCIÓNS PROPIAS DO POSTO EN BARBADÁS 16/08/2019
técnico de mantemento e reparación de averías en calderas domésticas a gas. Carné de instalador de gas e permiso de conducir 16/08/2019
PRECISASE UN AUXILIO XUDICIAL PARA O XULGADO DE MONDOÑEDO QUE TEÑA COMO MINIMO DE TITULACION A ESO. 16/08/2019
Discapacidade. Permiso BPT- Desempregado/a 16/08/2019
oficial de primera. 12 meses experiencia. Dominio da depilación eléctrica e drenaxe linfático manual. edesempregado/a. Ciclo superior de estética. Coñecementos de idiomas inglés e galego. 16/08/2019
A TEMPO PARCIAL., 12 HORAS SEMANAIS. CON EXPERIENCIA 16/08/2019
DESEMPREGADO. EXPERIENCIA MÍNIMA 6 MESES CARNÉ TIPO D 16/08/2019
CONDUTOR DE FURGONETA PARA MELIDE. PERMISO DE CONDUCIR B. XORANDA PARACIAL 16/08/2019
CONTRATO A XORNADA PARCIAL DE DURACIÓN 90 DÍAS 16/08/2019
MOZO DE ALMACÉN PARA MELIDE. VALÓRASE EXPERIENCIA EN DESPIECE DE CARNE. XORANDA PARCIAL 16/08/2019
12 meses de experiencia 16/08/2019
EN POBRA DO CARAMIÑAL POSTO DE TRABALLO DE PEON DE FABRICA PARA REALIZAR TAREFAS DE PRENSADO E EMPAQUETADO DE PRODUCTOS. CONTRATO INDEFINIDO.TURNO ROTATIVO. 16/08/2019
EN POBRA DO CARAMIÑAL PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO ATS/DUE FUNCIÓNS SUBDIRECCIÓN 16/08/2019
TECNICO EN ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA 12 MESES TRABJLLOS EN OFICINA 16/08/2019
auxiliar axuda a domicilio 16/08/2019
CENTRO DE MAIORES EN OLEIROS PRECISA CUBRIR 2 POSTOS DE ATS/DUE. NON SE REQUIRE EXPERIENCIA. DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMARÍA. 16/08/2019
XEROCULTOR/A PARA XERIATRICO EN BARBADAS, TITULACION DE AUXILIAR DE ENFERMARIA OU TECNICO AUX EN ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCION SOCIOSANITARIA A OERSOAS DEPENDENTES OBTIDO NOS ULTIMOS 5 ANOS PARA CONTRATO EN PRACTICAS 16/08/2019
CENTRO RESIDENCIAL EN OLEIROS PRECISA CUBRIR UN POSTO DE ENFERMEIRO/A. EXPERIENCIA DE 6 A 12 MESES. DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMARIA. CONTRATO DUN MES. 16/08/2019
PRECÍSASE CONDUCTOR-REPARTIDOR PARA LUGO CAPITAL E PROVINCIA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. 16/08/2019
FISIOTERAPEUTA. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN EN PILATES. CONTRATO PARCIAL XORNADA 4 HORAS/DÍA. 16/08/2019
PRECÍSASE COMERCIAL CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. ESTUDOS MÍNIMOS: BACHARELATO OU EQUIVALENTE. 16/08/2019
LIMPIADOR/A PARA POIO. CONTRATO A TEMPO PARCIAL 16/08/2019
CAMARERO/A PARA POIO 16/08/2019
ASISTENTE XURÍDICO-LEGAL PARA TAREFAS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA E DE APOIO ASISTENCIAL XURÍDICO-LEGAL NA REALIZACIÓN TEMPORAL DO SERVIZO DE POSTA EN FUNCIONAMENTO E IMPLEMENTACIÓN DA LICITACIÓN ELECTRÓNICA E EXPEDIENTES DE XESTIÓN DE BIOMASA DO CONCELLO DE COVELO. CONTRATO TEMPORAL PARA COBERTURA DE NECESIDADES URXENTES E INAPRAZABLES. REQUISITOS: DESEMPREGADA/O INSCRITO NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO, LICENCIATURO OU GRAO EN DEREITO, CELGA 4. PARA MÁIS INFORMACIÓN (REQUISITOS, PRAZOS... 16/08/2019
CONDUCTOR CAMIÓN PERMISO C 16/08/2019
repartidor ciclomotor 16/08/2019
SOLDADOR POR ARCO ELÉCTRICO (AXUDANTE 16/08/2019
ENXEÑEIRO TCO FORESTAL/MONTES/TECNICO SUPERIOR EN XESTION DO MEDIO NATURAL OU CALQUERA OUTRA TITULACION EQUIVALENTE 16/08/2019
Montaxe madeira ou metal, carpintería. Para traballar en España e o extranxeiro. 16/08/2019
MECÁNICO PARA REPARACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 14/08/2019
Vehículo propio. B2 inglés 14/08/2019
PROFESOR/A DE INGLÉS (B2 14/08/2019
NECESÍTASE CONDUTOR DE CAMIÓN. 14/08/2019
PRECÍSASE TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN EDUCACIÓN INFANTIL CON PERMISO DE CONDUCIR. XORNADA PARCIAL. 14/08/2019
CAMAREIRO/A PARA SOBRADO. DESEMPREGADO. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. .XORNADA COMPLETA. 14/08/2019
COCIÑEIRA PARA FISTERRA CON EXPERIENCIA, XORNADA PARTIDA. 14/08/2019
PRECÍSASE AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. 14/08/2019
VENDEDOR AUTO-VENTA PARA REPARTO. PERMISO DE CONDUCIR C + CAP VIXENTE 14/08/2019
Oficial de 1ª con experiencia. Para realización de cubertas de tella e limpeza e encintado de muros de pedra. Tarxeta profesional da construcción. Obra situada en Baiona pero saída da furgoneta proporcionada pola empresa desde Pontevedra 14/08/2019
PRECÍSASE PERSOAL DE LIMPEZA CON EXPERIENCIA. XORNADA PARCIAL. 14/08/2019
PEÓN PARA DEPURACIÓN DE MOLUSCOS CON 6 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA MANIPULADOR DE ALIMENTOS LOCALIDADE: O GROVE 14/08/2019
CAMARERO/A OFICIAL DE TERCEIRA OU AXUDANTE, CON EXPERIENCIA DE SEIS MESES. 14/08/2019
TAREFAS DE COCIÑA E LIMPEZA 14/08/2019
CAMAREIROS DE BARRA /DEPENDENTE DE CAFETERÍA (AXUDANTE 14/08/2019
CONDUCTOR TRAILER GONDOLA 14/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRICOLA. 14/08/2019
TAREFAS PROPIAS DO POSTO DE TRABALLO, INCORPORACIÓN INMEDIATA, CONTRATO INDEFINIDO, VALORASE COÑECEMENTOS EN EXPLOTACIÓN DE GANDO DE LEITE 14/08/2019
XORNADA COMPLETA. DURACIÓN: 12 DÍAS. 14/08/2019
CAMAREIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 14/08/2019
EMPRESA DE AUTOCARES DA CORUÑA PRECISA UN MECÁNICO DE AUTOBUSES. PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA E O FP DE AUTOMOCIÓN. VALORARASE O PERMISO DE CONDUCIR D. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 14/08/2019
PARA CONTRATO BONIFICADO POR DISCAPACIDADE. OFICIAIS DE PRIMEIRA. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA CON SOLDADURA MIG-MAG E USO DE PONTE GUINDASTRE. EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO MONTADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA. REQUÍRESE PERSOA CON CICLO MEDIO EN SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 14/08/2019
AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL OU HIXIENISTA DENTAL. VALORAN EXPERIENCIA EN CLÍNICA DENTAL. INCORPORACIÓN INMEDIATA. TITULACIÓN REQUIRIDA: AUXILIAR DE CLÍNICA OU HIXIENISTA DENTAL 14/08/2019
MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA// INCORPORACIÓN O 1 DE OUTUBRO DE 2019 APROX.// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA. 14/08/2019
. 14/08/2019
SOLICÍTASE PANADEIRO - PASTELEIRO PARA FABRICAR PAN E PASTEIS 14/08/2019
PRECISASE CARPINTEIRO OFICIAL DE 2ª OU AXUDANTE PARA TRABALLOS DE CARPINTEIRIA EN XERAL 13/08/2019
- MANTEDOR DE EDIFICIOS - OFICIAIS 2ª O 3ª CON 2 ANOS DE EXPERIENCIA - CARNÉ DE CONDUCIR B1 13/08/2019
PRECÍSASE CAMAREIRO/A CON EXPERIENCIA A XORNADA COMPLETA 13/08/2019
PRECÍSASE REPARTIDOR DE COMIDA A DOMICILIO. XORNADA PARCIAL DE 6 HORAS/DÍA 13/08/2019
MECÁNICO DE AUTOMÓVILES OFICIAL 1ª PARA POIO. 13/08/2019
PRECÍSASE DELINEANTE OU ARQUITECTO TÉCNICO OU ANÁLOGO CON PERMISO DE CONDUCIR B. 13/08/2019
AXUDANTE DEPENDIENTE DE PEIXE E CHACINERÍA CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 13/08/2019
CANTEIRO DE CONSTRUCCIÓN (OFICIAL 1ª 13/08/2019
DEPENDENTE/A DE FROITERÍA CON EXPERIENCIA ACREDITADA NESTE TIPO DE ESTABLECMENTOS 13/08/2019
CONTRATO A TEMPO PARCIAL. 13/08/2019
PRECISASE: CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. A OFERTA E PARA CANDIDATO/A CON DISCAPACIDADE. 13/08/2019
PRECÍSASE AXUDANTE DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE TRABADA. IMPRESCINDIBLE TER CARNÉ DE CONDUCIR, ASÍ COMO ALGUNHA TITULACIÓN RELACIONADA COA ATENCION SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO OU EN INSTITUCIOS. 13/08/2019
SOLICITASE UN COIDADOR/A DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. REQUISITOS: 3 MESES DE EXPERIENCIA E TITULACIÓN ACADÉMICA DE FP TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 13/08/2019
MANEXO DE EQUIPOS AVANZADOS DE ORDEÑO EN EXPLOTACIÓN DE BOVINO DE LEITE. REQUÍRESE PERSOA DISPOSTA A TRABALLAR FIN DE SEMANA OU FESTIVOS, CON CARNÉ DE CONDUCIR. 13/08/2019
TÉCNICO EN CONTABILIDADE, EN XERAL CON 24 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA REQUISITOS: - LICENCIADO OU GRADUADO EN EMPRESAS LOCALIDADE: CAMBADOS 13/08/2019
Tarefas propias do posto de traballo 13/08/2019
12 meses de experiencia. CAP en vigor. Desempregado/a 13/08/2019
MECANICO OFICIAL DE SEGUNDA, CON EXPERIENCIA DE 12 MESES, CICLO MEDIO DE MECÁNICA, MENOR DE TRINTA ANOS.CONTRATO DE SEIS MESES 13/08/2019
48 meses de experiencia. Debe viaxar pola provincia de Pontevedra. Permiso de conducir 13/08/2019
REALIZACIÓN DE CUBERTAS DE TELLA; E LIMPEZA E REXUNTADOS DE MUROS DE PEDRA. PREFERIBLE EXPERIENCIA EN OBRAS DE RESTAURACIÓN E REHABILITACIÓN CON FORMACIÓN ACREDITADA. CONTRATO DE 4 MESES A XORNADA COMPLETA, INCORPORACIÓN INMEDIATA. 13/08/2019
XORNADA PARCIAL TARDE, 12 HORAS SEMANAIS 13/08/2019
PEÓN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORET DE GANDO. CARNÉ DE APLICADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS BÁSICO. XORNADA PARACIAL 13/08/2019
Xornada parcial. Sábados, domingos e festivos. 13/08/2019
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS PARA CAMBADOS (BECA FEUGA 13/08/2019
PRECÍSASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA UNHA PARROQUIA EN RIBADEO. CONTRATO A XORNADA PARCIAL. 13/08/2019
TÉCNICO EN CONTABILIDADE, EN XERAL, CON 24 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMO TITULACIÓN : CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS LOCALIDADE: CAMBADOS 13/08/2019
PARA MECÁNICA RÁPIDA. CON EXPERIENCIA. 13/08/2019
COCIÑEIRO/A PARA BOIMORTO. NOVE MESES DE EXPERIENCIA. XORNADA COMPLETA 13/08/2019
CARNICEIRO CON EXPERIENCIA NO SECTOR DA INDUSTRIA CÁRNICA EN DESPECE E CORTE . RESIDENCIA EN VIMIANZO OU ARREDORES, MÁXIMO 30KM DE DISTANCIA. INCORPORACIÓN INMEDIATA, XORNADA COMPLETA, VEHÍCULO PROPIO. 13/08/2019
EMPREGADA DE FOGAR INTERNA PARA GONDOMAR 13/08/2019
SOLICITASE UN LIMPADOR/A. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA 12/08/2019
CONSERXE PARA ATENCIÓN DE INSTALACIÓNS DE RESIDENCIA DE CENTRO DE ENSINO . DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR EN HORARIO NOCTURNO. CONTRATO A TEMPO PARCIAL. 12/08/2019
TÉCNICO DE APROVISIONAMENTO E PLANIFICACIÓN 12/08/2019
PEÓN GANDEIRO 12/08/2019
CONDUTOR CON EXPERIENCIA EN VEHICULOS ADAPTADOS. COÑECEMENTOS DO PROGRAMA MICROSOFT OFFICE. 12/08/2019
PRECISASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA FOZ. XORNADA PARCIAL. IMPRESCINDIBLE DISPOÑER DE VEHICULO PROPIO. 12/08/2019
NECESÍTASE FONTANEIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA 12/08/2019
BECA FEUGA PARA TITULADOS EN: -LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS -GRAO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS -GRAO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS -GRAO EN DIRECCIÓN E CREACIÓN DE EMPRESAS -IDADE NON SUPERIOR A 31 ANOS -TER ALGUNHA DESTAS TITULACIÓNS E QUE NON TRANSCORRESEN MÁIS DE 3 ANOS DESDE A SÚA OBTENCIÓN -NON TER EXPERIENCIA LABORAL LOCALIDADE : CAMBADOS 12/08/2019
Condutor-operador-mecánico de maquinaria procesadora forestal. 12 meses de experiencia e permiso de conducir. Desempregado/a. 12/08/2019
CHÓFER DE TRAILER CON CARNET C+E E CAP EN VIGOR 12/08/2019
COÑECEMENTOS NO USO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES. 12/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN. CONPERMISO DE CONDUCIR C. CAP E TARXETA DE TACÓGRAFO. XORNADA COMPLETA 12/08/2019
EMPLEADA DE FOGAR INTERNA. XORNADA COMPLETA.. SÁBADOS E DOMINGOS. ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES.. SALARIO MÍNIMO 1050 EUROS MENSUALES CON PAGAS EXTRAS INCLUIDAS. 12/08/2019
Axudante de camareiro en Arbo a tempo parcial. 20 horas semanais. Xornada de tarde. salario 450 euros netos. 12/08/2019
PSICÓLOGO/A PEDAGÓXICO/A INFANTIL CON FORMACIÓN EN TDAH (TRANSTORNOS DÉFICITS DE ATENCIÓN 12/08/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa camareiro/a. Xornada completa 12/08/2019
DEPENDENTE/A DE COMERCIO. MENOR DE 30 ANOS E FORMACIÓN EN COMERCIO. CON 12 MESES MINIMO DE EXPERIENCIA. CONTRATO XORNADA 30 HORAS/SEMANA, TRABALLOS EN SABADOS, DOMINGOS E FESTIVOS 12/08/2019
MECANICOS/AS INDUSTRIAIS. OFICIAIS DE 1º. DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR FORA DA PROVINCIA E CON VEHICULO PROPIO. DESPRAZAMENTO POSIBLE A GUIPUZCOA. 12/08/2019
CALDEREIRO/A CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO B E CON VEHICULO PROPIO PARA DESPRAZAMENTO A TRABALLO TEMPORAL EN VITORIA-GASTEIZ 12/08/2019
OFICIAL CON 48 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. 12/08/2019
OFICIAL PRIMEIRA TUBEIRO/A CON 24 MESES MÍNIMO EXPERIENCIA. PERMISO B E DISPONIBILIDADE DE VEHICULO PROPIO PARA DESPRAZAMENTO A SALAMANCA 12/08/2019
SOLDADOR/A DE TIG E MIG-MAG CON 24 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. PERMISO B E DISPONIBILIDADE DE VEHICULO PROPIA PARA DESPRAZAMENTO A SALAMANCA. 12/08/2019
NON NECESARIA EXPERIENCIA// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA PARCIAL// PERMISO DE CONDUCIR AM OU B. 12/08/2019
MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE PLADUR// CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN// CONTRATO TEMPORAL DE 365 DÍAS DE DURACIÓN// XORNADA COMPLETA. 12/08/2019
ENXEÑEIRO/A QUIMICO/A O INDUSTRIAL PARA CONTROL DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS CERÁMICOS. 12/08/2019
PERRUQUEIRO/A CUN MÍNIMO DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA PARA FORMACIÓN DE ALUMNOS// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA. 12/08/2019
PARA OBRA EN BUGALLIDO-AMES// MÍNIMO 36 MESES DE EXPERIENCIA// PERMISO DE CONDUCIR B1// CONTRATO TEMPORAL: 90 DÍAS// XORNADA COMPLETA. 12/08/2019
Búscase Mecánico Naval para Riveira, con Carné profesional de mecánico naval ou similar 12/08/2019
Motoserrista 09/08/2019
TALLAR ÁRBORES NO MONTE 09/08/2019
Fontaneiro/a con experiencia 09/08/2019
PARA RESIDENCIA DE ANCIÁNS 09/08/2019
AXUDANTE CARPINTEIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR B. 09/08/2019
TRABALLADOR SOCIAL , MENOR DE 31 ANOS, EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE GRAO EN GRADUADO SOCIAL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, SEN EXPERIENCIA COMO TRABALLADOR SOCIAL (BECA FEUGA 09/08/2019
Mozo de corte para cuidar cabalos. Contrato temporal a xornada completa. 09/08/2019
ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMEIRA PARA TRABALLOS EN ALTURA SOBRE PLATAFORMAS ELEVADORA, IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN EN PRL 09/08/2019
Empresa da zona de BARRO precisa un Peón Forestal. 09/08/2019
ASISTENTES/AS DOMICILIARIOS/AS CON FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTA OCUPACIÓN (AUXILIAR AXUDA DOMICILIO, ... 09/08/2019
DOCENTE CURSO de informática e novas técnoloxías e busqueda de emprego por internet. Duración 15 días a media xornada. 09/08/2019
ENFERMEIRA/O PARA RESIDENCIA XERIÁTRICA. FUNCIÓNS: ATENCIÓN SANITARIA A USUARIOS MAIORES AUTÓNOMOS E DEPENDENTES.CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE CONVERTER EN INDEFINIDO.POSIBILIDADES DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN. SALARIO: 1.500 EUROS NETOS CON COMPLEMENTOS DE NOCTURNIDADE.POSIBILIDADE PARA COMER NO CENTRO Os DÍAS LABORAIS. Interesados: Enviar CV a: info@residenciadasdores.es Con coñecemento a elisa.gonzalez.perez@xunta.es Asunto: oferta de emprego enfermeira/o 09/08/2019
PRECÍSASE ADESTRADOR NATACIÓN. CONTRATO FIXO DISCONTINUO, 15 HORAS SEMANAIS 09/08/2019
CONDUTOR/VENDEDOR PARA SOBRADO. PERMISO DE CONDUCOIR B. DESEMPREGADO. XORANDA COMPLETA 09/08/2019
SOLICITASE UN TÉCNICO/A EN IMPRESIÓN GRÁFICA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. REQUISITOS: EXPERIENCIA ACREDITADA DE 4 MESES, TITULACIÓN ACADÉMICA DALGÚN CICLO MEDIO OU SUPERIOR DA FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS E COÑECEMENTOS DE COREL DRAW E PHOTOSHOP 09/08/2019
PRECÍSASE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIÓNS (CELADOR 09/08/2019
Axudante electricista para realizar instalacións de enerxía solar fotovoltaica por Galicia e o resto de España. Curso básico de Prevención de riscos laborais e específico de electricidade. 24 meses de experiencia. Permiso de conducir. desempregado/a 09/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN CON CAP 09/08/2019
EXPERIENCIA 3 ANOS. 09/08/2019
NECESÍTASE DEPENDENTE PARA TRABALLO EN TENDA. IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. 09/08/2019
EXPERIENCIA DUN ANO. AXUDANTE 09/08/2019
Necesítase técnico/a de Prevención de riscos laborais con nivel superior ou intermedio. 09/08/2019
precisase carniceiro con carnet de conducir 09/08/2019
Electricista para Barcelona. 12 meses de contrato. Experiencia 12 meses de oficial 3º-2ª-1ª. Riscos laborais. Chamar á empresa, tfno 687335197 ou f.moreira@atninstalaciones.com 09/08/2019
Carniceiro/a. Con o sin experiencia 09/08/2019
CAMAREIRA CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA 09/08/2019
Traballador/a social. Cabana de Bergantiños. 20 días de contrato 09/08/2019
Coidado de persoas dependentes. 09/08/2019
PARA RESIDENCIA DE MAIORES PRECÍSANSE 2 TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA COMPLETA. 09/08/2019
Valorarase formación en pilates e terapia manual. 09/08/2019
Permiso de conducir. 09/08/2019
XEFE BRIGADA INCENDIOS. 09/08/2019
Coñecementos demostrables en xestión e manexo de documentación administrativa e paquete office. 09/08/2019
MAQUINISTA RETROESCAVADORA.OFICIAL DE 1ª E 2ª .VALORARASE CURSOS DE PREVENCIÓN DE 20 HORAS E 6 HORAS ESPECÍFICO DO POSTO DE TRABALLO. 09/08/2019
VALORARASE CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS. 09/08/2019
TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDADO DE DOUS NENOS. 13 HORAS Á SEMANA 09/08/2019
CON TITULACIÓN ACADÉMICA. VALÓRASE ESTÉTICA. 08/08/2019
PEON DE OBRA PÚBLICA DISCAPACITADO XORNADA COMPLETA 08/08/2019
DEPENDENTE PARA ASESORAMENTO EN TENDA DE DECORACIÓN, CON 12 MESES DE EXPERIENCIA 08/08/2019
CONDUTOR -REPARTIDOR CARNET C CARNET ADR CARNET CARRETILLERO 08/08/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO EN BAR-RESTAURANTE EN PARADA DE SIL 08/08/2019
OPERADOR/A DE RETROESCAVADORA U OPERADOR/A DEGUINDASTRE DE CELOSÍA. PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS MARÍTIMAS. 08/08/2019
12 meses de experiencia e curso de manipulador de alimentos 08/08/2019
CONTRATO DE 90 DIAS ,XORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS CON PERMISO DE CONDUCIR B. 08/08/2019
SOLICITASE ALBANEL OFICIAL 1ª. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR POR ESPAÑA, PERMISO DE CONDUCIR B E CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 H (BÁSICO 08/08/2019
MAQUINISTA BULLDODZER 08/08/2019
NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR C+E 08/08/2019
SOLICITASE CARPINTEIRO. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 24 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA 08/08/2019
Titulación superior con coñecementos de contabilidade, nóminas e impostos. Duración do contrato: 6 días. Xornada completa. 08/08/2019
LICENCIADO / GRADUADO EN COMERCIO INTERNACIONAL CON EXPERIENCIA NA BÚSQUEDA E NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES INTERNACIONAIS, NIVEL ALTO DE INGLÉS E MEDIO DE ALEMÁN.ZONA DE SANXENXO 08/08/2019
AMPLOS COÑECEMENTOS NAS TAREFAS DE XESTIÓN DE PERSOAL. MEDIA XORNADA. EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES 08/08/2019
Búscase auxiliar para axuda no fogar para traballar no Concello de Viana do Bolo. Con carné de conducir e preferentemente con titulación. 08/08/2019
ÓPTICO/A. DIPLOMATURA OU GRAO UNIVERSITARIO. 12 MESES DE EXPERIENCIA. MEDIA XORNADA. 08/08/2019
APRENDIZ DE MECÁNICO PARA MANTEMENTO E REPARACIÓN DE CAMIÓNS E MAQUINARIA. 08/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE GUARDAPESCA MARÍTIMO PARA VIXILANCIA E CONTROL DOS BANCOS MARISQUEIROS DA ZONA 08/08/2019
MOZO DE CARGA Y DESCARGA EDAD 16 24 ANOS (CONTRATO DE FOPRMACION CARNET DE CONDUCIR ESO 08/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE ESCAIOLISTA E REVESTIMENTOS . 08/08/2019
Necesitase en Catoira traballadores con 6 meses de experiencia como mantenedor de maquinaria industrial ou co CM na especialidade de Mantemento Electromecánico. Xornada completa 08/08/2019
NECESÍTASE CONDUTOR DE TRAILER PARA AMBITO NACIONAL (CARNÉ C+E 08/08/2019
BUSCASE OFICIAL DE 1ª CON 24 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN PARA CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES.NECESARIO SER DESEMPREGADO CON PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E CICLO MEDIO. 08/08/2019
PRECÍSASE GRUISTA (OFICIAL 1ª 08/08/2019
Necesitase en Vilagarcia traballores oficiais e axudante con experiencia en fontaneria e calefacción. Permiso de conducir. Xornada completa 08/08/2019
CONTAABLE CON 12 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA 08/08/2019
BÚSCASE ELECTRICISTA OFICIAL DE 1ª CON 24 MESES DE EXPERIENCIA PARA CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES. NECESARIO SER DESEMPREGADO CON PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E CICLO MEDIO. 08/08/2019
NECESÍTASE OFICIAL PRIMEIRA DE ALBANILERÍA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES E CON CARNÉ DE CONDUCIR. 08/08/2019
NECESITAMOS PINTOR DE VEHICULOS CON EXPERIENCIA CON POSIBILIDADE DE AUMENTAR FORMACIÓN NUNHA MARCA. 08/08/2019
MECÁNICO AUTOMOBIL EDADE 18- 24 (CONTRATO DE FORMACIÓN 08/08/2019
ALBANEL E PINTOR OFICIAL CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES NAS DOUS OCUPACIÓNS. XORNADA COMPLETA. 08/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE FISIOTERAPEUTA . 08/08/2019
ENFERMEIRO/A PARA CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES (CAPM 08/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN GRÚA PARA AUXILIO EN CARRETERA, PREFERIBLEMENTE CON DOMICILIO NA COMARCA DE FISTERRA 08/08/2019
NECESÍTASE FONTANEIRO7A -OFICIAL DE PRIMEIRA- CON CICLO MEDIO DE FONTANERÍA E CON CARNÉ DE CONDUCIR.DESEMPREGADO 08/08/2019
AXUDANTE DE PERRUQUERÍA. REQUISITOS: FORMACIÓN E 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL. XORNADA PARCIAL (6 HORAS/DÍA DE MARTES A SÁBADO 08/08/2019
MONITOR CLASES DE XIMNASIA DE MANTEMENTO. HORARIO DE 16:00 A 21:30 DE LUNS A XOVES POLAS PARROQUIAS DO CONCELLO DE ORDES DE OUTUBRO 2019 ATA XUÑO 2020. 08/08/2019
NECESÍTASE OFICIAL PRIMEIRA DE ELECTRICIDADE, CON CICLO MEDIO DE ELECTRICIDADE E CON CARNÉ DE CONDUCIR. DESEMPREGADO. 08/08/2019
TÉCNICO SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS (RAMA LABORAL 08/08/2019
PERRUQUEIRO/A DE CABALEIROS PARA ZONA DE POIO 08/08/2019
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA ZONA DE POIO. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. DISPOÑIBILIDADE HORARIA TAMÉN DE FIN DE SEMANA. VALÓRASE FORMACIÓN ESPECÍFICA NO SECTOR. 08/08/2019
COLLEITA DE ARANDOS EN HORTICINA 07/08/2019
FISIOTERAPEUTA , EN XERAL. DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA LOCALIDADE: CAMBADOS XORNADA PARCIAL TARDE: 6 HORAS DIARIAS 07/08/2019
NECESÍTANSE PEÓNS DE LIMPEZA VIARIA PARA CONTRATO TEMPORAL DE 10 DÍAS 07/08/2019
NON SE REQUIRE TITULACIÓN ESPECÍFICA, PERO SI TITULACIÓN DE GRAO MEDIO CON NIVEL ALTO DE INGLÉS. VALORARÁNSE COÑECEMENTOS DE FRANCÉS. TER O PERMISO DE CONDUCIR B.CONTRATO INICIAL TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE INDEFINIDO SE A PERSOA CANDIDATA DEMOSTRA A COMPETENCIA PARA O POSTO. 07/08/2019
PRECÍSASE TALADOR FORESTAL CON PERMISO CONDUCIR 07/08/2019
EMPRESA DE CARRAL PRECISA ENCARGADO DE OBRA CON MÁIS DE 6 MESES DE EXPERIENCIA E O CURSO DE 60H DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 07/08/2019
NECESÍTASE ADMINISTRATIVO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. TÍTULACION DE GRADO EN RELACIÓNS LABORAIS OU EMPRESARIAIS. IMPRESCINDIBLE COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE E XESTIÓN DE NÓMINAS. VALORARASE COÑECEMENTOS EN PROGRAMA A3. 07/08/2019
CONTRATO DE FORMACIÓN PARA DISCAPACITADOS PARA TRABALLOS DE RECEPCIONISTA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, XESTIÓN DE AXENDAS E PROVEEDORES. 07/08/2019
DEPENDENTA DE TAPICERÍA. 36 MESES DE EXPERIENCIA. VALÓRASE CURSOS DE DECORACIÓN OU COSTURA. XORNADA PARCIAL DE 6 HORAS DIARIAS. 07/08/2019
Transporte escolar e discrecional. Carnets actualizados. 07/08/2019
EMPREGADA DE FOGAR INTERNA 07/08/2019
NECESÍTASE PEON GANDEIRO, DESEMPREGADO 07/08/2019
Empresa da zona de MORAÑA precisa un Aparellador/ ArquitectoTécnico con 12 meses de experiencia en posto similar. Requisito imprescindible ter a titulación regrada.Carnet de conducir B, e coñecementos informáticos propios da profesión. 07/08/2019
OFICIAL DE 1ª CON EXPERIENCIA, PRL DE 20 HORAS E PERMISO DE CONDUCIR B. 07/08/2019
CONTRATO DE FORMACIÓN (para menores de 25 anos 07/08/2019
PRECÍSASE PINCHE DE COCINA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 MESES. NECESARIO CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONTRATO DE 90 DÍAS, XORNADA COMPLETA. 07/08/2019
persoa para dependiente de tienda 07/08/2019
PRECISASE : CON EXPERIENCIA EN RESIDUOS SÓLIDOS, PERMISO DE CONDUCIR. OFRECEN CONTRATO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA. 07/08/2019
Camareiro/a. Posibilidade indefinido. 6 meses experiencia 07/08/2019
PRECISASE: CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. OFRECEN CONTRATO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA 07/08/2019
Axudante de camareiro/a en Salcedo (Pontevedra 07/08/2019
PARA RESIDENCIA DE MAIORES PRECÍSASE TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU EQUIVALENTE// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA COMPLETA. 07/08/2019
TITULACIÓN ESIXIDA: ENXEÑEIRO MONTES, GRAO EN ENXEÑERÍA FORESTAL, ENXEÑEIRO TÉCNICO FORESTAL, TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAXISMO E MEDIO RUAL, TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATUAL, TÉCNICO EN APROVEITAMENTO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL OU EQUIVALENTE. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR B. 07/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN. OBRIGATORIO PERMISO DE CONDUCIR C. 07/08/2019
CICLO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL// CONTRATO EN PRÁCTICAS// MENOR DE 30 ANOS E SIN EXPERIENCIA COMO EDUCADOR INFANTIL// XORNADA DIARIA DE 4 HORAS. 07/08/2019
Axudante de cociña en Salcedo (Pontevedra 07/08/2019
PRECISASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE APARTAMENTOS CONTRATO A TEMPO PARCIAL (36 HORAS SEMANAIS 07/08/2019
LOCAL DE HOSTALARÍA EN CENTRO COMERCIAL MARINEDA PRECISA CUBRIR 3 POSTOS DE AXUDANTE DE CAMAREIRO. CONTRATO TEMPORAL DE 10 H SEMANAIS CON POSIBILIDADE DE CONVERSIÓN EN INDEFINIDO. 07/08/2019
Colocador de pladur. Oficial. 36 meses experiencia 07/08/2019
EN RIANXO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE CAMAREIRO/A PARA CAFETERÍA - PANADERÍA 07/08/2019
DOUS ANOS DE EXPERIENCIA.COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS E TAMÉN DE DECORACIÓN, INTERIORISMO OU ESCAPARARTISMO. XORNADA PARCIAL 07/08/2019
REPARTIDOR PARA ALIMENTACION. COLOCACIÓN DE MERCANCIA NO ALMACÉN E POSTERIOR REPARTO A CLIENTES. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR B. VALORARASE TER O CARNÉ C1. DURACIÓN DO CONTRATO 180 DIAS. 07/08/2019
Encofradores. Traballo en Santiago. Oficial 2ª-1ª. 12 meses experiencia 07/08/2019
TRABALLOS DE CORTAS DE MADEIRA, DESBROCES E XARDINERÍA, CON EXPERIENCIA 07/08/2019
PRECISASE: AXUDANTE, A TEMPO PARCIAL, 20 HORAS OS VENRES,SABADO,DOMINGO E FESTIVOS, TER CERTIFICADO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 07/08/2019
TITULADO EN CALQUERA DESTAS ESPECIALIDADES: -GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS -DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS -GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS -GRAO EN CIENCIAS DO TRABALLO, RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS CUMPRIR REQUISITOS BECA FEUGA: -IDADE ATA 31 ANOS -POSUIR ALGUNHA DESTAS TITULACIÓNS E QUE NON TRANSCORRESEN MÁIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DE OBTENCIÓN -NON TER EXPERIENCIA LABORAL 07/08/2019
PROGRAMADOR DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (ENTORNO JAVA 07/08/2019
COCIÑEIRO/A PARA ZONA DE MARIN. EXPERIENCIA MÍNIMA DE UNA ANO 07/08/2019
EN RIBEIRA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE MECANICO NAVAL MAIOR OU MECANICO NAVAL CON DESPACHO ATA 1.400KW 07/08/2019
albanel con seis meses de experiencia 06/08/2019
DEMANDANTE DE EMPREGO INSCRITA/O NO SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL 06/08/2019
A RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA CUBRIR VARIOS POSTOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA CON CONTRATOS TEMPERAIS . REQUISITOS: TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA OU TÉCNICO EN ATENCION A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES 06/08/2019
PEONS DE HORTICULTURA, XARDINERÍA PARA MELIDE. XORNADA COMPLETA 06/08/2019
Auxiliar de axuda no fogar. Carné de conducir B. Xornada parcial. Zona de traballo: Comarca de Valdeorras. 06/08/2019
ALBANEL CON COÑECEMENTOS EN PINTURA E REPARACIÓNS DE FOGAR PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA 06/08/2019
PRECÍSANSE ALBANEIS OFICIAIS 06/08/2019
PRECÍSASE ALBANEL AXUDANTE 06/08/2019
XORNADA PARCIAL 06/08/2019
PRECÍSASE CANTEIRO DA CONSTRUCIÓN 06/08/2019
Para traballos de construcción en la zona de MORAÑA, vamos a necesitar contratar 1 peón de albanelería. Requisitos: 12 meses de experiencia, con Educación Secundaria y carnet de conducir B. 06/08/2019
Licenciatura ou grao en filoloxía inglesa. 12 meses de experiencia. C1-C2 inglés e b2 de francés. Experiencia con nenos a partir de 3 anos. Coñecemento dos examens de cambridge. 06/08/2019
PERRUQUEIRA/O OFICIAL DE SEGUNDA CON MÍNIMO SEIS MESES DE EXPERIENCIA. 06/08/2019
CONDUTOR DE TRAILER CON CARNET C+E . 12 MESES EXPERIENCIA. 06/08/2019
INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO DE 12 DÍAS A XORNADA COMPLETA. 06/08/2019
TAREFAS: REPARACIÓN ELÉCTRICA E MECANICA DE AUTOMÓBILES,MAQUINARIA PESADA E EQUIPOS DE ELEVACIÓN. REQUISITOS: - PRERIBLEMENTE FP2/CICLO SUPERIOR. - EXPEREINCIA DE 12 MESES -CARNE DE CONDUCIR CONDICIONS: SALARIO: SEGUNDO CONVENIO.1200 EUROS NEGOCIABLE SEGUNDO VALÍA. EN CASO DE DESPRAZAMENTO A EMPRESA FARASE CARGO DOS GASTOS DE ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN. TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO A tempo completo INTERESADOS QUE CUMPRAN REQUISITOS: ENVIAR CV a administración@gruasrubio.com con copia a: elisa.gonzalez.perez@xunta.es Teléfono e contacto: 986 540203 Nieves Fernández 06/08/2019
OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS OU DOMICILIO OU TITULACIÓN DE TÉCNICO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA OU EQUIVALENTE. PERMISO DE CONDUCIR 06/08/2019
Imprescindible titulación na familia profesional do transporte e mantemento de vehículos, ciclo medio ou superior. Valórase formación no manexo de carretillas elevadoras. 06/08/2019
CONDUTOR -OPERADOR DE GUINDASTRE EN CAMIÓN (OFICIAL 2ª 06/08/2019
PEÓN PARA EXPLOTACIÓN GANDEIRA DE VACÚN, XORNADA COMPLETA, CONTRATO INDEFINIDO, CON CARNÉ DE CONDUCIR. 06/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. VALORASE EXPERIENCIA EN TALLER MECÁNICO. 06/08/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa montadores de carpinteria de madeira con 6 meses de experiencia. Xornada completa 06/08/2019
PRECÍSASE UNHA PERSOA CON DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. XORNADA PARCIAL (20 HORAS/SEMANA 06/08/2019
Imprescindible titulación CM coidados auxiliares de enfermería ou certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria en institucións. Contratación polo Consorcio en residencia maiores 06/08/2019
CICLO SUPERIOR de Formación Profesional. Con experiencia. 06/08/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa albanel axudante ou peón da construción. Valorase experiencia.Xornada completa 06/08/2019
APRENDIZ SEN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL NIN EXPERIENCIA COMO CAMAREIRO// PERMISO DE CONDUCIR B1// CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS// XORNADA COMPLETA// DURACIÓN DO CONTRATO: 1 ANO. 06/08/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa albanel oficial. Xornada completa. 06/08/2019
ASISTENTE DOMICILIARIO PARA CAMBADOS REQUISITOS: -CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO OU AUXILIAR DE ENFERMERÍA 06/08/2019
NECESÍTASE FISIOTERAPEUTA CON EXPERIENCIA. 06/08/2019
NECESÍTASE AXUDANTE MONTADOR DE MOBLES DE COCIÑA CON EXPERÍENCIA DE 24 MESES E CON CARNÉ DE CONDUCIR. DISPOÑIBILIDADE PARA TRABALLAR POR TODO O TERRITORIO ESPAÑOL. 06/08/2019
Traballo con persoas con algún tipo de demencia. 06/08/2019
CONTRATO EN FORMACIÓN. Idade entre 18 e 25 anos. Titulación mínima ESO ou competencias clave de Nivel 2 e máxima de Ciclo superior de FP. 06/08/2019
SOLICÍTASE PSICÓLOGO/A PARA TRABALLO CON PERSOAS MAIORES. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. REQUISITOS: LICENCIATURA OU GRADO EN PSICOLOXÍA, PERMISO DE CONDUCIR B1 E CELGA 4 06/08/2019
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA COBERTURA DE VACACIONS 06/08/2019
Dez postos de cocedores de pexes e mariscos para Porto do Son. Xornada completa. Laboral temporal. 06/08/2019
OFICIAL DE SEGUNDA CON PERMISO DE CONDUCIR, E PREFERIBLEMENTE EXPERIENCIA 05/08/2019
ALBANEL OFICIAL con experiencia 05/08/2019
CAMAREIRO PARA MELIDE . EXPERINCIA MÍNIMA DE 6 MESES. XORNADA COMPLETA 05/08/2019
NECESÍTASE ELABORADOR/A DE MASA DE PIZZA ITALIANA CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE MEDIANTE DIPLOMAS OU TÍTULOS DE CURSOS REALIZADOS. 05/08/2019
ASISTENTE DOMICILIARIO PARA O GROVE REQUISITOS: -AUXILIAR DE ENFERMERÍA OU - CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO XORNADA PARCIAL SEMANAL 05/08/2019
FISIOTERAPEUTA COLEXIADO PARA ZONA DE SANXENXO 05/08/2019
VALORARÁSE POSITIVAMENTE O COÑECEMENTO DE INGLÉS OU FRANCÉS. 05/08/2019
LACADOR CARPINTEIRO DE MADEIRA PARA ZONA DE SANXENXO CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN ANO 05/08/2019
ADMINISTRATIVO PARA ARTEIXO / COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE 05/08/2019
ASISTENTE DOMICILIARIO PARA O GROVE REQUISITOS: - CICLO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA OU - CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO - PERMISO DE CONDUCIR XORNADA COMPLETA 05/08/2019
Buscase Enxeñeiro da rama Forestal ou Agrícola para traballar nunha consultoría. 05/08/2019
Peon construcción con experiencia mínima de 2 anos. Idade comprendida entre 30 e 35 años. 05/08/2019
12 meses de experiencia ou ciclo FP de electricidade. Curso básico de prevención de riscos laborais. Para obra en Asturias 05/08/2019
PRECÍSASE CAMARERA-LIMPIADORA PARA RESIDENCIA DE MAIORES EN POBRA DE TRIVES (OURENSE 05/08/2019
Empresa de Atención Sociosanitaria necesita 2 Auxiliares de Axuda no Fogar para traballar na zona de Caldas de Reis. Imprescindible carnet de conducir para desplazamientos. Debe ter titulación regrada relacionada co posto. Valorarase experiencia no sector 05/08/2019
Xornada completa. Duración do contrato: 2 días. 05/08/2019
AXUDANTE OU APRENDIZ PARA OBRADOR DE PAN. NON SE PRECISA EXPERIENCIA. 05/08/2019
NECESÍTASE PERSOA CON CARNET C PRA CONDUCIR CAMIÓN DE RECOLLIDA DE LEITE . CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. UN ANO DE CONTRATO A XORNADA COMPLETA. EMPRESA DE MAZARICOA ( A CORUÑA 05/08/2019
MECANICO NAVAL. SEGUNDO DE MÁQUINAS. 6 MESES EXPERIENCIA 05/08/2019
PRINCIPALMENTE TAREFAS DE LIXADO DE PORTAS, ZÓCALOS, ETC. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. 05/08/2019
CONTRATO TEMPORAL NO IMELGA PARA DESENVOLVER TAREFAS CONSISTENTES EN REALIZAR PERICIAS SOLICITADAS PARA XULGADOS ASÍ COMO ASISTENCIA A XUIZOS EN RELACION COS INFORMES EMITIDOS, REALIZACIÓN DE AUTOPSIAS, GARDAS... 05/08/2019
PARA DOUS POSTOS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, PRECÍSASE SER DESEMPREGADO E CONTAR CON CARNET DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. 05/08/2019
CAMAREIRO/A. EXPERIENCIA 12 MESES. CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS. 05/08/2019
DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA 05/08/2019
RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA ENFERMEIROS/AS. REQUISITOS: GRAO OU DIPLOMATURA EN ENFERMERIA 03/05/2019