REANUDACIÓN DE PRAZOS DE SOLICITUDE SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA

REANUDACIÓN DE PRAZOS DE SOLICITUDE SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA

 

No DOGA  do 11 de maio publicase a orden de 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións indespensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento  básico dos servizos públicos.

Levántase a suspensión dos prazos e acórdase a continuación da tramitación dos procedementos de concesión das subvención que se relacionan na orden referenciada, que pode consultar no seguinte

ENLACE

Compartir