A XUNTA DE GALICIA PUBLICOU A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA OBTER PERMISOS DE CONDUCIÓN

A XUNTA DE GALICIA PUBLICOU A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA OBTER PERMISOS DE CONDUCIÓN

Obxecto

 

Axudas para a obtención dos permisos de condución das clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.

Gasto subvencionable e contía da axuda

O gasto subvencionable é a suma global (importe a tanto global) de obtención dos permisos de condución obxecto da presente orde, baseado no prezo medio de mercado na Comunidade Autónoma de Galicia para cada tipo de carné.

O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o permiso de clase C.

O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de ambos os permisos obxecto da orde.

Requisitos

 

Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

a) Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C.

b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiarias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.

Prazo

10/03/2020 - 31/07/2020

 PODE CONSULTAR A ORDEN DA CONVOCATORIA NO SEGUINTE 

ENLACE

Compartir