AXUDAS PEL 2020

AXUDAS PEL 2020

 

No BOP DO 12 de febreiro publicáronse as axudas PEL 2020:

- PEL EMPRENDE investimento

 PEL PEMES creación e ampliación do cadro de persoal

- PEL PEMES mantemento do cadro de persoal

 

OBXECTO:  axudas destinadas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (liña 2.1. pel emprende investimento); axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (liña 3.1. pel-pemes creación e ampliación) e axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (liña 3.2. pel pemes mantemento)

 

DESTINATARIOS/AS DAS AXUDAS PEL.

 Estas axudas van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas promotoras de iniciativas empresariais e que con anterioridade á data de publicación da convocatoria da axuda desenvolvan unha actividade con ánimo de lucro e reúnan os requisitos específicos para cada unha das liñas .

Compartir