CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO, ASÍ COMO PARA A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS.

Compartir