SEGUNDA CONVOCATORIA (Consellería Economía, Emprego e Industria) DO PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL 2019.

SEGUNDA CONVOCATORIA (Consellería Economía, Emprego e Industria) DO PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL 2019.

REQUISITOS (entre outros): 
- Ser maior de 20 anos.
- Acreditar experiencia ou formación non formal na/s especialidades que se pretenden acreditar:
* No caso da experiencia: Xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos (a contar dende o 12/12/2008 ata o 12/12/2018).
* No caso da formación non formal: Xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.

ACCESO Á PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA

Compartir