CURSOS NO CNTG (Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia)

CURSOS NO CNTG (Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia)

CURSOS NO CNTG (Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia)

Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1 - 3ª edición

-OT Devops Tools Engineer - 1ª edLPICición

DASA DevOps Fundamentals - 2ª edición (VIRTUAL)

LPIC-3 Virtualization and Containerization

Systems Operations on AWS - 1ª edición

Seguridade en IoT

As persoas interesadas en ocupar algunha das prazas, deben mandar un correo ao enderezo estudos.cnt@xunta.gal co seu nome, apelidos, DNI, enderezo electrónico, teléfono, indicando a empresa ou organismo na que traballan ou se están desempregadas, e o nome do curso no que están interesadas. Asignaranse as prazas por orden de chegada das solicitudes.

Compartir