CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA: CELGA 2,CELGA 3 E CELGA 4

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA: CELGA 2,CELGA 3 E CELGA 4

A Xunta convoca 1.200 prazas nos cursos preparatorios para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

 

Mediante a Resolución de 6 de febreiro de 2024 a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ven de publicar a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lengua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 a través de cursos presenciais e en liña.

Estos cursos certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de 16 anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio del gallego y preparar las pruebas que la Secretaría General de Política Lingüística convoca periódicamente para certificar a competencia nesta lingua.

As persoas interesadas en inscribirse nos cursos, presentarán a súa solicitude a través da plataforma de teleformación da Secretaría Xeral de Política Lingüística

Cada persona solo poderá inscribirse nun único curso e todos os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 30 e si un curso tivera máis solicitantes que prazas dispoñibles, a asignación realizarase a través dun sorteo aleatorio puro.

Con carácter xeral, cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, estes  distribuiranse en sesións de dúas horas e media, de luns a xoves. 

No seguinte enlace pode consultarse a resolución da convocatoria: Cursos preparatorios Certificados Celga

Compartir