PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR 2024

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR 2024

Aberto o período de inscrición para probas de acceso a ciclos formativos de grao superior, do 29 de xaneiro ao 09 de febreiro de 2024, ambos incluídos.

O prazo de inscripción para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio  estará aberto  dende  o 26 de FEBREIRO ao 08 de marzo de 2024, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento ED312C e ED312D) na seguinte ligazón: Probas de acceso a ciclos de grao medio e ciclos de grao superior

Para consultar información xeral  sobre a convocatoria pinchar no seguinte enlace: Probas acceso a ciclos

Calendario das probas: https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/10509

Compartir