SELECCIÓN DE PERSOAL - OBRADOIRO DE EMPREGO A LARACHA VIII

SELECCIÓN DE PERSOAL - OBRADOIRO DE EMPREGO A LARACHA VIII

O concello da Laracha ten aberto proceso selectivo para a selección de persoal do Obradoiro de Emprego A Laracha VIII.

As especialidades a impartir son:

- TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE (MAMD0209)

- OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN (EOCJ0311). Complementada con: Mantemento e rehabilitación de edificios (EOCB06)

Os postos a cubrir son os seguintes:

- Director/a de Obradoiro: Bases Director/a

- Formador/a módulos transversais/Orientador/a-prospector/a: Bases Orientador/a-Prospector/a

- Docente titor/a: Bases Docente-Titor/a

- Auxiliar administrativo/a:Bases Auxiliar administrativo/a

- Docente da especialidade formativa de traballos de carpintería e moble (MAMD0209): Bases docente modalidade carpintería

- Docente da especialidade de operacións básicas de  revestimentos lixeiros e técnicas en construción (EOCJ0311) : Bases revestimentos lixeiros

Tanto as bases como as novas relacionadas con estes procesos selectivos serán publicadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica (https://sede.alaracha.gal) e na web do concello da Laracha (alaracha.gal)

Compartir