LISTAS ÚNICAS DE NATUREZA FUNCIONARIAL DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE PERSOAL DE LIMPEZA E RECURSOS NATURAIS E FORESTAIS. ESPECIALIDADE LIMPEZA E COCIÑA

LISTAS ÚNICAS DE NATUREZA FUNCIONARIAL DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE PERSOAL DE LIMPEZA E RECURSOS NATURAIS E FORESTAIS. ESPECIALIDADE LIMPEZA E COCIÑA

Deben inscribirse nesta lista as persoas que xa estiveran admitidas nalgunha das categorías profesionais laborais equivalentes que, de conformidade coas equivalencias establecidas no anexo do Decreto 165/2019,de 26 de decembro, modificado pola Orde de 10 de marzo de 2021, se recollen no Anexo I:

V-1: Camarero/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro. Costureiro/a. Cortador/a.Lavandeiro/a.

V-11 Limpador/a. Fregador/a. Empregado/a de comedor. Empregado/a de cociña/pinche.Servizo doméstico.Mozo/a limpeza.Pinche de cociña.Persoal de servizos xerais

Para consultar a información completa da Resolución, pinchar no seguinte enlace:

Lista funcionarización xunta limpeza e cociña

Compartir