PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO "IMPULSA EMPREGO A LARACHA"

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO "IMPULSA EMPREGO A LARACHA"

OBXECTIVOS (entre outros):

- Formar, acompañar e motivar a un colectivo de 100 persoas nun proceso integral e global de mellora do seu posicionamento fronte á procura de emprego.

- Inserir laboralmente a un mínimo de 45 persoas como resultado das accións desenvolvidas a través do programa.

- Canalizar as necesidades do empresariado da Laracha á hora de contratar persoal.

- Motivar, acompañar e propiciar a inserción laboral das persoas seleccionadas.

- Facilitar a mobilidade xeográfica.

DURACIÓN DO PROXECTO: 12 meses.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: citación recibida a través oficina de emprego correspondente.

DATA PREVISTA DE INICIO: Comezo do ano 2019.

Compartir