PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERMEDIOS - SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERMEDIOS - SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

 

As subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dun programa de cooperación con organismos intermedios sen ánimo de lucro (asociacións empresariais sectoriais ou multisectoriais, clústeres empresariais e consellos reguladores), para o asesoramento a empresas, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020 teñen por obxecto apoiar o financiamento de accións de fomento de emprego para a contratación durante nove meses de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Pódese consultar o listado dos postos ofertados no 2023 no seguinte enlace: Listado postos coopera GX 2023

Para maior información  sobre a convocatoria pódese consultar o seguinte enlace: Convocatoria programas coopera GX

Compartir