CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL: BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE TÉCNICO DE GRAO MEDIO DE SERVICIOS SOCIAIS DO CONCELLO DA LARACHA

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL: BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE TÉCNICO DE GRAO MEDIO DE SERVICIOS SOCIAIS DO CONCELLO DA LARACHA

O Concello da Laracha ten aberto proceso para  a cobertura en propiedade de 2 prazas de Auxiliar Administrativo/a

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Prazo  de presentación de solicitudes: 5 días hábiles a contar dende o seguinte ó da publicación no BOP

Pódese consultar máis información no seguinte enlace:

Bases bolsa técnico de grao medio de servizos sociais

 

Compartir