DATAS PARA A REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DO CELGA

DATAS PARA A REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DO CELGA

Datas de realización das probas

- Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

19 de novembro de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.

20 de novembro de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R e S.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

26 de novembro de 2022, para todas as persoas admitidas.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

27 de novembro de 2022, para todas as persoas admitidas.

Lugares de realización das probas

Santiago de Compostela:

IES Antonio Fraguas

Rúa Londres, 10

15707 Santiago de Compostela

Ponferrada:

EOI de Ponferrada

Río Burbia, s/n

24400 Ponferrada

IMPORTANTE:Uns días antes da realización da proba, publicarase na web www.lingua.gal a porta de acceso e a aula que lle corresponde a cada persoa. 

Para máis información sobre esta convocatoria , pódese consultar este enlace

Compartir