PROBAS CELGA PARA NIVEIS 2,3 E 4

PROBAS CELGA PARA NIVEIS 2,3 E 4

Dende hoxe , día 12, ata o 30 de setembro está aberto o prazo para presentar as solicitudes de inscrición e para o pagamento da taxa correspondente ós dereitos de exame.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar na segunda quincena de novembro e, de ser o caso, na primeira de decembro de 2022, sempre que ningunha circunstancia excepcional o impida. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Máis información no seguinte  enlace

Compartir