CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS DA AUGA DA COSTA DA MORTE.

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS DA AUGA DA COSTA DA MORTE.

 

O Concello da Laracha ten aberto proceso para a provisión, en réxime laboral temporal,de 1 Técnico/a para a  Atención do Centro de Interpretación dos muiños de auga da Costa da Morte.

Sistema de selección: Concurso-Oposición libre.

Prazo  de presentación de solicitudes: 5 días hábiles a contar dende o seguinte ó da publicación no BOE (Ata o 28 de xullo)

Pódese consultar máis información no seguinte enlace: Bases Técnico Centro interpretación dos Muiños

Tanto as bases como calquera anuncio posterior relacionado con esta convocatoria de selección , estará disponible na web www.alaracha.gal  , no apartado de "Últimos avisos"

Compartir