FORMACIÓN GRATUITA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

FORMACIÓN GRATUITA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

APECCO (Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña) imparte,en colaboración con  CEC e a CEG, unha acción formativa de PRL, a partir do 18 de xullo, en horario de tarde.

Dita acción formativa é gratuita  e poden participar traballadores/as en situación de desemprego, autónomos/as e ocupados/as de calquera sector.

Formación de nivel básico de Prevención  na Construcción(60H) + 4 especialidades (Albanilería, Pintura, Montaxe de Estructuras tubulares e operadores de vehículos e maquinaria de movemento de terras). Total:84 horas

Grupo 1: De luns a venres de 15:00-21:00 h

Data inicio: 18/07/2022

Data fin: 05/08/22

Lugar de impartición: C/Mendaña de Neyra,nº28,1º A Coruña

 Teléfono de inscripción: 981273951

 Prazas limitadas

Compartir