DATA REALIZACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE EN SILLEDA

DATA REALIZACIÓN PROBAS COMPETENCIAS CLAVE EN SILLEDA

Pola Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, foron convocadas as probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación. De acordo co establecido no artigo 10 de dita resolución e no seu anexo II, infórmase do seguinte:

1. Lugar previsto para a realización das probas: Recinto "Feira Internacional de Galicia Abanca" en Silleda.

2. Datas previstas para a realización das probas: 

Competencias clave nivel 2: 25/06/2022 ás 09:00

Competencias clave nivel 3: 25/06/22 ás 16:00

Para consultar máis información , pódese pinchar no seguinte ENLACE

Compartir