CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL: BOLSA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL: BOLSA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

O Concello de A Laracha  ten aberto o proceso selectivo para a creación dunha bolsa de coberturas temporais como funcionario/a interino/a do posto de Técnico de Administración Xeral, subescala técnica, grupo A, subgrupo A1, para o departamento de Secretaría.

Para ampliar información, pódense consultar as bases neste enlace

Compartir