PUBLICACIÓN DATAS REALIZACIÓN EXAMES CELGA 1,2,3 E 4.

PUBLICACIÓN DATAS REALIZACIÓN EXAMES CELGA 1,2,3 E 4.

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveles Celga 1, 2, 3 y 4, no ano 2022,convocadas mediante a Resolución de 9 de marzo de 2022 (código de procedimento PL500C)

– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

28 de maio de 2022, para as personas admitidas, das cales o primer apelido empece por algunha das seguintes letras: T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F y G.

29 de maio de 2022, para as personas admitidas ,das cales o primer apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R e S.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

4 de xuño de 2022, para todas as personas admitidas.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 5 de xuño de 2022, para todas as personas admitidas. 

– Celga 1, en Santiago de Compostela: 11 de xuño de 2022, para toda as personas admitidas.

Os centros e horarios de realización das probas, así como os listados definitivos de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poderán consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias). Asimesmo, na web tamén se publicará, na semana das probas correspondentes, a porta de acceso ó centro e a aula asignada a cada persona para a realización da proba escrita. No caso de aquelas persoas ás que, atendendo a causas xustificadas, se lles concedera algún tipo de adaptación ou apoio, a Secretaría Xeral de Política Lingüística  comunicaralles directamente o día, porta de acceso e aula correspondentes.

Respecto á proba oral de cada nivel Celga, recórdase que esta terá lugar o mesmo día que a proba escrita. A hora concreta na que cada persoa deberá estar presente para realizar esta proba publicarase no centro correspondente, así como na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, una vez que termine a proba escrita.

Pódese acceder á información completa, pinchando aquí

Compartir