ANULACIÓN DAS PROBAS DE AVALIACION DAS COMPETENCIAS CLAVE 2020.

ANULACIÓN DAS PROBAS DE AVALIACION DAS COMPETENCIAS CLAVE 2020.

A Conselleria de economía , emprego e industria mediante a RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, deixa sen efecto a Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación.

Permitiráse reactivar a inscrición a todas aquelas persoas que presentaron a súa solicitude en 2020, sempre que cumpran cos requisitos en tempo e forma e así o manifesten. O sistema de reactivación da solicitude virá recollido na convocatoria do ano 2021.

Máis información no seguinte

enlace

Compartir