Actualidade

OBTENCIÓN DAS HABILITACIÓNS DE PERSOAL COIDADOR/A, XEROCULTOR/A, AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E ASISTENTE/A PERSOAL.

REQUISITOS (entre outros):
- EXPERIENCIA: a lo menos 3 anos traballados, cun mínimo de 2.000 horas na categoría correspondente (a que se pretende acreditar) nos últimos 12 anos.
- FORMACIÓN: (No suposto de non acadar a experiencia mínima anterior) ter acreditada a data 31/12/2017 formación relacionada coas competencias que se pretenden acreditar nun mínimo de 300 horas nos últimos 12 anos.

PRAZO: o prazo de acreditación permanecerá aberto ata o 31/07/2022.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2019.

O salario mínimo interprofesional (S.M.I.) para o ano 2019 queda fixado en 30 euros/día ou 900 euros/mes, dependendo de si o salario está fixado por días ou por meses, para calquera actividade na agricultura, na industria e nos servizos, sen distinción de sexo nin idade das persoas traballadoras.